Yazarlar

Tavsiye Ürün

83 Yılın Kitapları: Türk Tarih Kurumu Yayınları Bibliyografik Kataloğu (1932 - 2014)

Yazar : Yusuf Turan GÜNAYDIN
Basım Yılı : 2015
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : II. Dizi, Sayı: 4
Dil :
ISBN : 9789751630759


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 8.40 TL14.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ

GİRİŞ

TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI BİBLİYOGRAFİK KATALOĞU İÇİN ANAHTAR

Bölümler

Bibliyografik Künyelerin Açılımı

Numaralandırma Sistemi

Dizi ve Sayı Numaraları Hakkında Açıklama

Basılan Kitapların Yıllara Göre Dağılımı

Kısaltmalar


BİRİNCİ BÖLÜM

Yıllara Göre Türk Tarih Kurumu Yayınları

İKİNCİ BÖLÜM

Yazarlara Göre Türk Tarih Kurumu Yayınları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kitaplara Göre Türk Tarih Kurumu Yayınları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dizilere Göre Türk Tarih Kurumu Yayınları

a) Eski Yayın Dizileri

b) Yeni Yazın Dizileri

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mütercim, Editör ve Yayına Hazırlayanlara göre Türk Tarih Kurumu Yayınları

KONUT İNDEKSİ

Notlar


Benzer Ürünler