Yazarlar

TABAKAT-I NASIRÎ: Gazneliler, Selçuklular; Atabeglikler ve Hârezmşâhlar Minhâc-i Sirâc el-Cûzcânî

Yazar : Erkan GÖKSU (Terc.)
Basım Yılı : 2015
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-2-1.1. Dizi - Sayı: 19
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751631411


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 8.40 TL14.00 TL KDV : 0.00 TL
"...Dergâh-ı Rabbânî`nin en zayıf kulu olan Minhâc-i Sirâc-i Cüzcânî şöyle der: Bir soy ve hânedâna bir müddet memleket yönetme ve hüküm sürme sırasının vâsıl olması ve devletin, her dönem başka bir dala konan bir kuşa benzemesi Allah`ın takdiri iledir. Zira siyaset ve paylaşma olmadan ve sıkıntı çekmeden emîrliğin mesnedi ve saltanatın dayanağı olmaz. Halk ve toplumun bütün işleri, düzenli bir şekilde yürümez.”


Benzer Ürünler