Yazarlar

ERYTHRAİ CİLT: I - II

Yazar : Cevdet BAYBURTLUOĞLU
Basım Yılı : 2015
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : VI. Dizi, Sayı: 181
Dil : Türkçe - İngilizce; (Yunanca - Türkçe)
ISBN : 9789751631640


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 20.40 TL34.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BEŞERİ COĞRAFYA

FİZİKİ COĞRAFYA

İKTİSADİ COĞRAFYA

ŞEHRİN İSKÂN SAHASI

ŞEHRİN HAKİMİYET SAHASI

ERYTHRAİ - İSMİ

İLK ARAŞTIRMALAR VE TESBİT EDİLEN KALINTILAR

SİKKELERİ

KİTABELER

ANTİK KAYNAKLAR

PRHİSTORİK YERLEŞME

GREK KOLONİZASYONUNUN TESİSİ

      A. YAZILI KAYNAKLARA GÖRE

      B. ARKEOLOJİK BULUNTULARA GÖRE

TARİHİ

      PERS HAKİMİYETİNDEN ROMA HAKİMİYETİNE KADAR

      ROMA HAKİMİYETİNDEN ERYTHRAİ

      BİZANS HAKİMİYETİNDE ERYTHRAİ VE TÜRKLERİN
      ILDIRI'DA GÖRÜNÜŞLERİ

KALINTILAR

BİBLİYOGRAFYA

ŞAHIS ADLARI DİZİNİ

YER ADLARI DİZİNİ

RESİMLER VE HARİTALAR

Benzer Ürünler