Yazarlar

Sibir Tarihi: Hadi ATLASÎ

Yazar : Eser HAVARE (Çev.)
Basım Yılı : 2016
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-1.12.Dizi - Sayı: 3
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751631879


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 8.40 TL14.00 TL KDV : 0.00 TL
Sibir Tarihi adlı eser, Sibir coğrafyasında bulunan Tatar Türklerinin Sibir tarihindeki yerine açıklama gayretiyle ortaya konulan bir çalışmadır. Hadi Atlasî, bu çalışmasında Tatar Türklerinin tarihini bir bütün olarak sunmak istemiştir. Bu ülküsünü gerçekleştirmek için bilimsel çevrelerce ölçüt olarak kabul gören Fişer Nebolsin, Miller gibi tarihçilerin yazdığı kitaplardan yararlandığı gibi, o döneme ait mektup ve fermanlardan da yararlanmıştır.

ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ

YAZARIN ÖNSÖZÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKLER, İSKİFYA, TURAN, SİBİR

İKİNCİ BÖLÜM

SİBİR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CENGİZ HAN

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KIRGIZLAR

BEŞİNCİ BÖLÜM

SİBİR HANLARI

1. TAYBUGA HAN

2. HOCA HAN

3. MAR HAN

4. MUHAMMET HAN

5. ANGIŞ HAN

6. KASIM HAN

7. YADKER HAN

ALTINCI BÖLÜM

RUSLARIN SİBİR'E İLK ADIM ATIŞLARI

1. YUGRA VE RUSLAR

2. STROGANOV AİLESİ

YEDİNCİ BÖLÜM

KAZAKLAR VE YERMAK

DOKUZUNCU BÖLÜM

KÜÇÜM HAN

1. KÜÇÜM'ÜN SONU

2. KÜÇÜM'ÜN ÖNCEKİ VATANI

3. KÜÇÜM'ÜN HANLIĞI

4. KÜÇÜM'ÜN SİBİR HALKINI MÜSLÜMANLAŞTIRMASI

5. KÜÇÜM'ÜN YERMAK'LA SAVAŞLARI

6. KÜÇÜM'ÜN YERMAK'A HÜCUM EDİP ONU ÖLDÜRMESİ

ONUNCU BÖLÜM

RUSLARIN SİBİR'DEN KAÇIŞI

ONBİRİNCİ BÖLÜM

RUSLARIN SİBİR'İ İKİNCİ KEZ ALIŞI

KAYNAKÇA

DİZİN


Benzer Ürünler