Yazarlar

Memlük-Kıbrıs İlişkileri: Kıbrıs`ta İlk Türk Hâkimiyeti

Yazar : Fatih Yahya AYAZ
Basım Yılı : 2016
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-1.1. Dizi, Sayı: 28
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751631893


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 12.00 TL20.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ

KISALTMALAR
GİRİŞ

 1. Çalışmanın Kapsamı ve Yöntemi

 2. Kaynak ve Araştırmalar

 1. Kaynaklar

 2. Araştırmalar

 1. Ana Hatlarıyla Memlûk Devleti

 2. Memlükler Dönemine Kadar Kıbrıs

 1. Kıbrıs isminin Kökeni ve Kıbrıs’ın Coğrafî Konumu

 2.      Ana Hatlarıyla Memlükler Dönemine Kadar Kıbrıs Tarihi

BİRİNCİ BÖLÜM
KIBRIS’IN FETHİNE GİDEN SÜREÇ

 1. Doğu Akdeniz’de Memlükler’in Haçlılar ve Müttefikleriyle
  Mücadelesinin Belirleyicileri: Din, Siyaset ve Ticaret

 2. Memlûk Devleti’nde Denizcilik Meselesi

 3. Adanın Fethine Kadar Memlük-Kıbrıs Münasebetleri

 

Benzer Ürünler