Yazarlar

Tavsiye Ürün

İbretnümâ

Yazar : Prof. Dr. Bekir Sıtkı BAYKAL
Basım Yılı : 1989
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9751601932


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 3.00 TL5.00 TL KDV : 0.00 TL

Birkaç söz

I - İBRETNÜMÂ, Sultan Abdülaziz'in İkinci Mâbeyncisi
    Fahri Bey'in Hatıraları

II- Pehlivan Mustafa'nın Takriri

III- Boyabadî Hacı Mustafa'nın Takriri

IV - Cezayir'li Mustafa'nın Takriri

V - Hey'et-i İthamiyye Mazbatası

İthamname

VII - Cennetmekân Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin 
       Surret-i Hal'leri Hakkında Hayrullah Efendi'nin 
       Risalesi

Benzer Ürünler