Yazarlar

Tavsiye Ürün

Osmanlı Eyâlet Tevcihâtı (1717-1730)

Yazar : Fahameddin BAŞAR
Basım Yılı : 1997
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9751608597


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

BİBLİYOGRAFYA

GİRİŞ

  1. OSMANLI TAŞRA TEŞKİLÂTINA DÂİR
  2. SANCAK TEVCİH DEFTERLERİ
  3. METNİNI HAZIRLADIĞIMIZ EDFTER HAKKINDA

1717-1730 YILLARI ARASINDA OSMANLI İDARÎ DÜZENİ

METİN

İNDEKS

HARİTA (OSMANLI EYÂYETLERİ/1717-1730)

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ KK. MÜKERRER 523 NUMARALI SANCAK TEVCİH DEFTERİ’NDNE BAZI SAYFALAR

Benzer Ürünler