Yazarlar

Hümayunnâme

Yazar : Abdürrab YELGAR (Çev.)
Basım Yılı : 1987
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN :


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL

Düzeltmeler

I GİRİŞ

II HÜMAYUNNÂME'DE FARSÇA METİNDE BULUNAN TÜRKÇE SÖZLER

III HÜMAYUN DEVRİ HAKKINDA TARİHİ ÖZET

1-     Hümayunun Padişahlığın ilk devri

2-     Doğuda Şir Hanın büyümesi

3-     Hümayunun Gücerat seferi

4-     Doğu Hindistandaki olaylar ve Hümayun'un ikinci Doğu seferi

5-     Hindistan'da Gürkani Devletinin ilk yıkılışı

6-     Hümayun Sint ve Racistan'da

7-     Hümayun İrad'da

8-     Hümayun Kâbil Padişahı

9-     Hümayun yeniden Hindistan Padişahı

HÜMAYUNNÂME

EK A. Babur, Gülbeden ve Haydar tarafından zikredilen kadınların tercüme-i halleri

EK B. Mehdi Hoca

ADAM, OYMAK ve DEVLET ADLARI DİZİNİ

COĞRAFYA ADLARI DİZİNİ

HÜMAYUN (Minyatür)

ŞEKİL 1

ŞEKİL 2

ŞEKİL 3

ŞECERE

TÜRKİSTAN ve HİNDİSTAN HARİTASI

Benzer Ürünler