Yazarlar

Siyaset-Name, Nizâmü'l-Mülk, 2016

Yazar : Mehmet Altay KÖYMEN
Basım Yılı : 2016
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
ISBN : 9789751608819
Ağırlık (kg) : 1.00
Fiziksel Özellikleri : Ivroy, 273 Sayfa, Taslama Kapak

Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 10.80 TL18.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖN SÖZ
 İkinci Baskının Önsözü
 Başlangıç Faslı

I. FASIL
 Zamanın Akışı ve İnsanların Ahvali ve Âlemin Efendisi Padişahın Medhine Dair
II. FASIL
 Padişahın ve Meliklerin, Allahın (Verdiği) Nimetin Kadrini Bilmelerine Dair
III. FASIL
 Zamanın Padişahının Mezalim’e, Oturmasına ve İyi Hayat Sürmesine Dair
IV. FASIL
 Amillere, Onların (Dışarı) Gönderilmelerine, Vezirlerin Ahvalinin Bilinmesine Dair
V. FASIL
 İkta Sahipleri, Reâyâya Nasıl Davrandıklarının Araştırılmasına Dair
VI. FASIL
 Kadılara, Hatiplere, Muhtesibe ve Onların İşlerinin ve Faaliyetlerinin Ehemmiyetine Dair
VII. FASIL
 Âmilin, Kadının, Reisin, Şahnenin, Muhtesibin Ahvalinin Sorulmasına ve Şartlarına Dair
VIII. FASIL
 Din ve Şeriat İşlerinin Nasıl Olduğunun Arayıp Sorulmasına ve Bilgi Alınmasına Dair
IX. FASIL
 Devlet Müşriflerine, Maaşlarına, Durumlarına, Zamanlarına Dair
X. FASIL
 İstihbarat Sahiplerine, Gizli Habercilere, Berîdlere ve Memleket İşleri İçin Alınacak Tedbirlere Dair
XI. FASIL
 Dergâhtan Yazılan Ferman ve Emîrlere Tazim Edilmesine Dair
XII. FASIL
 Padişahın Dergâhtan Mühim İşler İçin Gulâm Göndermesine Dair
XIII. FASIL
 Casuslar Gönderilmesine, Mülkün İyiliği ve Raiyyet İşi İçin Tedbir Alınmasına Dair
XIV. FASIL
 İşlerin Yoluna Girmesi İçin Ulaklar (Peykân) ve Postacılar (Perendegân) Gönderilmesine Dair
XV. FASIL
 Sarhoşluk ve Ayıklık Sırasında Verilen Sözlü Emîrler (Pervâneler)e Dikkat Edilmesine Dair
XVI. FASIL
 Vekil-i Hâss ve Onların İşlerinin Parlaklığı (Revnak)nın Nasıl Olduğuna Dair
XVII. FASIL
 Padişahın Nedimelerine, Yakınlarına ve Onların İş(ler)inin Düzenlenmesine Dair
XVIII. FASIL
 Padişahların Devlet İşlerinde Âlimlerle İstişare Etmelerine Dair
XIX. FASIL
 Müfredlere ve Mülk İçin Onların Yiyecek ve Teçhizat İşlerinin Düzenlenmesine Dair
XX. FASIL
 Her Çeşit Altın İşlemeli, Mücevher Kakmalı Silahlar İmal Edilmesine ve Dergâh Düzenlenmesine Dair
XXI. FASIL
 Elçilerin Ahvâline ve Kanununa ve İşlerinin Düzenlenmesi Meselesine Dair
XXII. FASIL
 Konaklama Yerlerinde Ot Hazır Bulundurulmasına Dair
XXIII. FASIL
 Bütün Padişah Ordusunun Alacağı Paraya Açıklık Verilmesine Dair
XXIV. FASIL
 Her Soydan ve Her Kavimden Ordu Teşkil Edilmesine Dair
XXV. FASIL
 Rehin Alınmasına ve Padişahın Dergâhında İkâmet Ettirilmesine Dair
XXVI. FASIL
 Türkmenlerin ve Her Türlü Adamın Hizmette Tutulmalarına Dair
XXVII. FASIL
 Bendegânın Toplanmamasına, Hizmetlerine ve İşlerinin Düzene Konmasına Dair
XXVIII. FASIL
 Saray Gulâmlarının Derecelenmesine ve İşlerinin Düzenlenmesine Dair
XXIX. FASIL
 Bâr-ı Hâss ve Âmm Tertîb Edilmesine, İşlerinin Esasına Dair
XXX. FASIL
 İçki Meclisi Tertip Edilmesine, Bütün İşlerde Şartların Yerine Getirilmesine Dair
XXXI. FASIL
 Kölelerin ve Uşakların Padişah Dergâhında Duruşlarının Düzenlenmesine Dair
XXXII. FASIL
 Askerlerin İhtiyaçlarına, İsteklerine ve Buna Benzer İşlerine Dair
XXXIII. FASIL
 Teçhizat, Silah, Cenk ve Sefer Aletlerinin Hazırlanmasına Dair
XXXIV. FASIL
 Yüksek Makam Sahipleri Hata Yaptıklarında Azarlanmalarına Dair
XXXV. FASIL
 Yüce Dergâh Gece Bekçilerine, Kapıcılara ve Nöbetçilere Dair
XXXVI. FASIL
 Padişahın Ziyafet Vermesine ve Bu İşin Nasıl Tertip Edileceğine Dair
XXXVII. FASIL
 Layık Kölelerin ve Hizmetkârların Haklarının Teslim Edilmesine Dair
XXXVIII. FASIL
 İktâ, İktâ Sahipleri ile İlgili İhtiyat Tedbirleri Almaya ve Reâyâ’yı Mülkin Durumuna Dair
XXXIX. FASIL
 Saltanat ve Padişahlıkta Acele Edilmemesine Dair
XL. FASIL
 Hares Emîrine, Çûb-dârlara ve Saltânat İçin Siyaset İşine Dair
XLI. FASIL
 İşlerden Her İşte -aziz ve celil olan- Allah’ın Kullarına Bağışta Bulunmasına Dair
XLII. FASIL
 İki Memuriyetin Bir Kişiye Buyurulmamasına, İşsizlere Meşguliyet ve Memuriyet Buyurulmasına ve Mahrum Bırakılmamasına Memuriyetin Temiz Dinli ve Asil İnsanlara Verilmesine, Kötü Mezheplilerin Kendisinden ve Memleketlerden Uzak Tutulmalarına ve Sürülmelerine Dair
XLIII. FASIL
 Peçe Taşıyanlara, Harem Sarayına, Pâdişâhın Astlarına ve Ordu Başlarının Düzene Konmasına Dair
XLV. FASIL
 Mezdekin İsyanına, O’nun Mezhebinin Nasıl Olduğuna, Kendisini Nüşirevân-î Adîl’in Öldürülmesine Dair
XLIX. FASIL
 Padişahın Hazine Sahibi Olmasına ve Onun Düzene Konması Prensibine Dair
L. FASIL
 Zulme Uğrayanların İşlerine Cevap Vermeye, İşlerini Yapmaya, Onlara Adalet Dağıtmaya Dair
LI. FASIL
 Vilayetlerin Gelirlerinin Hesabının Tutulmasına ve İşin Metoduna Dair

 Kitap (Hakkında Son Söz)
 Siyâset-Nâme İçin Açıklamalar
 Genel İndeks
 Karşılaştırma
 Farsça Metin

 Orjinal Dili:
 Türkçe
 Fiziksel Özellikleri:
 Ivroy, 273 Sayfa, Taslama Kapak

Benzer Ürünler