Yazarlar

Tavsiye Ürün

Korucutepe - II: 1973-1975 Dönemi Kazılarında Bulunmuş Olan Hitit Çağı Çanak Çömleği

Yazar : Gülsün UMURTAK
Basım Yılı : 1996
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : II
Dil : Türkçe
ISBN : 9751608090


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 9.60 TL16.00 TL KDV : 0.00 TL
ÖNSÖZ

YARARLANlLAN KAYNAKLAR VE KlSALTMALARI

ĞER KISALTMALAR

GİRİŞ

KORUCUTEPE'NİN YEREL KONUMU, YAPILAN ÇALIŞMALARIN TARİHÇESİ VE TABAKALAŞMA DURUMU

İZLENEN YÖNTEM VE KULLANILAN TERİMLER

I.       ÇANAK ÇÖMLEGİN TANIMI - KATALOG VE BENZERLERİ

A. MAL GRUPLARI

B. TİPOLOJİK İNCELEME

TABAKLAR

TEPSİLER

ÇANAKLAR

SÜZGEÇLER

BARDAKLAR

KUPALAR

ŞİŞELER

TESTİLER

MATARALAR

ÇÖMLEKLER

KAPAKLAR

KÜPLER

C. BEZEKLER VE ÇÖMLEKÇİ İŞARETLERİ

BEZEKLER

ÇÖMLEKÇİ İŞARETLERİ

II. MALZEMENİN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

A. ... MAL GRUPLARI VE ÇANAK ÇÖMLEK TİPLERİ ÜZERİNE GÖZLEMLER

B.             KORUCUTEPE İLE BAZI KOMŞU BÖLGELERİNÇANAK ÇÖMLEĞİ

ARASINDAKİ İLİŞKİLER

KORUCUTEPE'NİN YAKIN KOMŞULARI

ÇEKİRDEK HİTİT ÜLKESİ

İÇ BATI ANADOLU

ÇUKUROVA VE ÇEVRESİ

KUZEY MEZOPOTAMYA, SURİYE-FİLİSTİN

III. KRONOLOJİ

A İŞUVA HİTİT  İLİŞKİLERİ

B. T ARİHLENDİRME

LEVHALAR

TİP DİZİNİ

Benzer Ürünler