Yazarlar

Anadolu`da Bulunan Suriye Kökenli Mühürler ve Mühür Baskıları

Yazar : Armağan ERKANAL
Basım Yılı : 1993
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9751605695


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 9.00 TL15.00 TL KDV : 0.00 TL

Önsöz

Kısaltmalar

Bibliyografya

Giriş

I.                    Katalog

1.      Katalogla İlgili Açıklamalar

2.      Eserlerin Kataloğu

II.                 Anadolu'da Bulanan Suriye Kökenli Mühürler ve Mühür Baskılarında Gözlemlenen Üslup Özellikleri

III.               Kompozisyon Şemaları ve Konular

IV.              Karşılaştırmalı İkonogrfik Çözümleme

1.      Tanrıça Betimlemeleri

2.      Tanrı Betimlemeleri

3.      Çıplak Kahraman Figürleri ve Diğer Tanrılar ve Figürler

4.      Yürüyen Figürler

5.      Tapınma Pozunda Gösterilen Figürler

6.      Kurban Hayvanı Sunan Figürler

7.      Volütlu Sütunun İki Yanında Yer Alan Figürler

8.      Kutlama Sahneleri

9.      Karışık Yaratıklar

10.   Hayvan Figüreri

11.   İnsan ve Hayvan Başı Betimlemeleri

12.   Tamamlayıcı Öğe Olarak Kullanılan Diğer Bezekler

13.   Bitkisel Bezekler

14.   Astrla Simgeler ve Benzeri Bezekler

15.   Burma ve Saç Örgüsü Bezekleri

V.                 Sonuç ve Değerlendirme

İNDEKS

Zusammenfassung

Themen

Anlytische Untersuchung der Ikonographie

Auswertungū

Benzer Ürünler