Yazarlar

Miletopolis Kökenli Figürlü Mezar Stelleri ve Adak Levhaları

Yazar : MUSTAFA ŞAHİN
Basım Yılı :
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
ISBN : 9751611946
Ağırlık (kg) : 1.350
Fiziksel Özellikleri : 275 Sayfa, 1. Hamur

Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 12.00 TL20.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ  IX 
KISATMALAR  XI
ALMANCA ÖZET  XVII
GİRİŞ

Birinci Bölüm: STEL TİPLERİ
  
I. Tek Resim Alanlı Steller
          1. Alınlıklı Steller
          2. Baştabanlı Steller
II. Katlı Steller
          1. Alınlıklı Steller
          2. Baştabanlı Steller 

İkinci Bölüm: KRONOLOJİ
  
I. Miletopolis`in Genel Tarihi 
II. Mezar Stelleri
          1. İ.Ö. 3. Yüzyıl
          2. İ.Ö. 2. Yüzyıl
          3. İ.Ö. 1. Yüzyıl
          4. Roma İmparatorluk Çağı
III. Adak Levhaları  
Üçüncü Bölüm: İKONOGRAFİ: FİGÜR TİPLERİ
  
I. Mezar Stelleri
          1. Pudicitia Tipinde Oturanlar
               1.1. Pudicitia Saufeia
               1.2. Pudicitia Philista
               1.3. Pudicitia Braccio Nuovo
               1.4. Protopudicitia
          2. Diğer Oturanlar
               2.1. Pudicitia Fausta Tipi
               2.2. Pudicitia Melissa Tipi
          3. Ayakta Duran Kadın Tipleri
          4. Ayakta Duran Erkek Tipleri
               4.1. Palliatus Tipi
               4.2. Demosthenes Tipi
               4.3. Hippokrates Tipi
               4.4. Diğerleri
          5. Oturan Erkek Tipleri
          6. Çocuk ve Hizmetçi Tipleri
II. Adak Levhaları
          1. Tanrılar
               1.1. Apollon
               1.2. Kybele
               1.3. Zeus
               1.4. Dionysos
               1.5. Hermes
          2. Diğerleri
               2.1. Kahramanlar
               2.2. Adak Adayanlar
              2.3. Hizmetçiler  
Dördüncü Bölüm: MİLETOPOLİS KÖKENLİ MEZAR STELLERİ ve ADAK LEVHALARI SORUNU ve ATÖLYELER
  
I. Hellenistik Dönem`den Erken İmparatorluk Çağına Kadar
          1. A Atölyesi
          2. B1-B2 Atölyeleri
          3. C Atölyesi
          4. D Atölyesi
          5. E Atölyesi
          6. F Atölyesi
II. İmparatorluk Çağı
          1. G Atölyesi
          2. H Atölyesi
          3. I Atölyesi
III. Diğerleri
SONUÇ
KATALOG
I. Mezar Stelleri
          1. Tek Resim Alanlılar
               1.1. Alınlıklı Olanlar (TA)
               1.2. Baştabanlı Olanlar (TB)
               1.3. Saptanamayanlar (TX)
          2. Katlı Steller
               2.1. Alınlıklı Olanlar (KA)
               2.2. Baştabanlı Olanlar (KB)
               2.3. Saptanamayanlar (KX)
II. Adak Levhaları
          1. Apollon (LA)
          2. Dionysos (LD)
          3. Hermes (LH)
          4. Kybele (LK)
         5. Zeus (LZ)  
TABLOLAR
KAYNAKLAR
DİZİN
RESİMLERİN LİSTESİ
HARİTA
RESİMLER

Benzer Ürünler