Yazarlar

Tavsiye Ürün

Câmi`u`l-Buhûr Der Mecâlis-i Sûr

Yazar : Ali ÖZTEKİN
Basım Yılı : 1996
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9751607841


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL

TRANSKRİPSYİON ALFABESİ VE KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. BÖLÜM

ESER VE ÖZELLİKLERİ

I - CÂMİ'U'L-BUHÛR DER MECÂLİS-İ SÛR'UN

A. Yazılışı

  1. Yazarı
  2. Eserin Adı
  3. Eserin Yazılışı ve Sunuluşu

B. Eserin Nüshalarının Tavsifi

  1. Topkapı Sarayı Nüshası (T)
  2. Nuruosmaniye Nüshası (N)
  3. Veliyyüddin Efendi Nüshası (V)

II - CÂMİ'U'L-BUHÛR DER MECÂLİS-İ SÛR'UN ÖZELLİKLERİ

A. Dil, Anlatım ve Vezin

  1. Dil ve Anlatım özellikleri
  2. Vezin

B. Eserin Kaynakları

  1. Dînî Kaynaklar (Âyet ve Hadisler)
  2. Sosyal Olaylar

II. BÖLÜM

CÂMİ'U'L-BUHÛR DER MECÂLİS-İ SÛR'UN  MUHTEVİYATI

I. Bâb

II. Bâb

III. Bâb

IV. Bâb

V. Bâb

VI. Bâb

VII. Bâb

VIII. Bâb

Zeyl (ilâve)

Kitabın Bitirilişi

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

III. BÖLÜM

CÂMİ'U'L-BUHÛR DER MECÂLİS-İ SÛR'UN

(TRANSKRİPSYİONLU METİN)

A. Eserin Fasıl Başlıkları

B. Metin

Benzer Ürünler