Yazarlar

Îrân (İklîm, halk, iktisâdiyyât, ictimâ'iyyât, müessesât-ı medeniyye, âdât-ı milliyye ve sâire ve husûsiyyâtından bahsidir)

Yazar : Doktor Fahreddîn Şevket - Prof. Dr. Derya ÖRS (Haz.)
Basım Yılı : 2017
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751633354


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 7.20 TL12.00 TL KDV : 0.00 TL

Benzer Ürünler