Yazarlar

Tavsiye Ürün

I. Selim Kânûnnâmeleri (1512 - 1520)

Yazar : Yaşar YÜCEL, Selami PULAHA
Basım Yılı : 1995
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe - Osmanlıca
ISBN : 9751606659


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL

1.

GİRİŞ

I. SELİM KÂNÛNNÂMESİ (1512-1520) VE XVI.
   YÜZYILIN İKİNCİ YARISININ BAZI KANUNLARI

LE CODE (KÂNÛNNÂMESİNİN EDİSYON KRİTİK METNİN TÜRK HARFLERİNE ÇEVİRİSİ

II. I. SELİM KÂNÛNNÂMESİNİN LENİNGRAD VE 
    TRİNA NÜSHALARINA GÖRE EDİSYON KRİTİK 
    METNİ

III. TVERİTİNOVA NÜSHASININ TIPKIBASIMI

2.

HAZİRAN 1520 TARİHLİ YENİ BULUNMUŞ I. SELİM KÂNÛNNÂMESİ

GİRİŞ

I. METNİN TÜRK HARFLERİNE ÇEVİRİSİ

II. METNİN TIPKI BASIMI

DİZİN

Benzer Ürünler