Yazarlar

Kıymetli Taşlar ve Metaller Kitabı (el-Cemâhir fî Ma'rifeti'l-Cevâhir)

Yazar : Ebu'r-Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî / Tercüme: Emine Sonnur ÖZCAN
Basım Yılı : 2017
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751633194


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 20.40 TL34.00 TL KDV : 0.00 TL
Yalnızca Ortaçağların değil, tüm zamanların en büyük âlimlerinden biri olan Ebu’r- Reyhân el-Bîrûnî’nin yüz elli civarındaki eserinden günümüze ulaşan yirmi iki kadarı arasından Türkçe’ye tercüme etmek üzere seçtiğimiz Kitâbu’l-Cemâhir fi Ma’rifeti’l-Cevâhir, sadece bir mineraloji kitabı değildir. Kozmolojiden astronomiye, kimyadan fiziğe, sosyal antropolojiden ekonomiye, edebiyattan tarihe, Ortaçağların pek çok İlmî, moral ve sanatsal alanına ilişkin eşsiz bilgiler veren bu eserin, hemen her okurun kulağına fısıldayacak bir sözü var, diyebiliriz. Eserin geniş mukaddimesi, kıymetli taşlar ve metallerin Ebû’r-Reyhân’ın inanç ve zihniyet sistematiğindeki yerini ortaya koyar gibidir. Üstâd’ın, mukaddimenin arkasından sıraladığı her bir kıymetli taş ve metale ilişkin bilgiler ise kapsayıcılığı ve ilgili hikâyelerin eğlendiriciliği açısından hayranlık uyandırır niteliktedir. Yâkût el-Hamevî’nin kaydettiği üzere, el-Bîrûnî, “Mihricân ve Nevruz günleri dışında elini kalemden, gözünü gözlemden ve kalbini fikretmekten ayırmamış” bir âlimdir. Elinizdeki bu eserini 70’li yaşlarında, Gazneli Türk hükümdar Sultan Mevdûd’un sarayında kaleme almış ve ona ithâf etmiştir.

ÖN SÖZ

GİRİŞ

A. el-Cemâhir Yazmaları

B. Ebu'r-Reyhân Muhammed bin Ahmed el-Bîrûnî'nin Hayatı (973-1061)

KIYMETLİ TAŞLAR VE METALLER KİTABI

MUKADDİME

BİRİNCİ BÖLÜM

CEVÂHİR

YÂKÛT

  Cevâhir kıymetinin Belirlenmesi

  Yâkutla İlgili Ahbâr

  Diğer Cevâhir ve Yâkutların Renkleri Üzerine

  Bedahşi Lâl

  Bîcâzî

ELMAS

ZIMPARA

İNCİ

  İnci Adları ve Dilbilimcilerin Tanımlamaları

  İncinin Nemliliği

  Mücevhercilere Göre İncilerin Özellikleri ve İsimleri

  İncilerin Dilinmesi

  İncilerin Kusurlarının Onarılması

  Mercân

  el-Bahr ve el-Yemm

  Sedefler ve İncilerin Yerleri Üzerine

  Dalış Yerleri Üzerine

  Dalış Dönemleri Üzerine

  Dalışın Niteliği Üzerine

  İnciyle İlgili Ahbâr

ZÜMRÜT

  Zümrütle İlgili Ahbâr

  Zümrüt Benzerleri Üzerine

FÎRÛZE

  Fîruzeyle İlgili Ahbâr

AKİK

  Akikle İlgili Ahbâr

KEDİGÖZÜ

  Kedigözüyle İlgili Ahbâr

BİLLÛR

  Billûrla İlgili Ahbâr

EL-BESSEZ

AMATİST

LAPİS LAZULİ

MALAKİT

YEŞİM

KARA TAŞ

EL-BÂZEZEHR

  el-Bâzezzehr ile İlgili Ahbâr

TEKE TAŞI

MUMYA

YILAN BONCUĞU

EL-HATÛ

KEHRİBÂR/AMBER

MIKNATIS

EL-HAMÂHEN

EŞ-ŞÂZENEC

TÜY DÖKÜCÜ TAŞ

YAĞMUR TAŞI

SOĞUK TAŞI

CAM

MÎNÂ

ÇİN KÂSESİ

EL-EZREK

İKİNCİ BÖLÜM

METALLER

CİVA

ALTIN

  Altın ve Altın Mâdeniyle İlgili Ahbâr

GÜMÜŞ

BAKIR

DEMİR

KARA KURŞUN

ÇİN DEMİRİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KARIŞIMSAL ÜRETİM SANATI

PİRİNÇ

ÜSTÜBEÇ

EL-BETRAVÎ

ET-TÂLÎKÛN

KAYNAKÇA

DİZİN

Benzer Ürünler