Yazarlar

Tavsiye Ürün

Ankara Kültepe TABLETLERİ - I (Ankaraner Kültepe-Tafeln)

Yazar : Prof. Dr. Emin BİLGİÇ, Dr. Hüseyin SEVER, Dr. Cahit GÜNBATTI, Dr. Sabahattin BAYRAM
Basım Yılı : 1990
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : I
Dil : Türkçe
ISBN : 9751602475


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ
VORWORT

BİBLİYOGRAFYA VE KISALTMALAR LİSTESİ
LITERATURVERZEICHNIS-ABKÜRZUNGEN

METİNERİN MUTABAKAT NUMARALARI ve MUHTEVÂLARI
KONKORDANZ-NUMMERN und INHALT der TEXTE

GİRİŞ

METİNLERİN TRANSKRİPSİYON, TERCÜME VE AÇIKLAMALARI
DIE TRANSKRIPTIONEN, ÜBERSETZUNGUN UND
ERKL­ARUNGEN DER TEXTE

İNDEKS
INDEX

METİN KOPYALARI
TEXTKOPIEN

Benzer Ürünler