Yazarlar

Tavsiye Ürün

Ankara Kültepe Tabletleri - II

Yazar : Prof. Dr. Emin BİLGİÇ, Doç. Dr. Sebahattin BAYRAM
Basım Yılı : 1995
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : II
Dil : Türkçe
ISBN : 9751606918


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ

METİNLERİN MUTABAKAT NUMARALARI

BİBLİYOGRAYFA VE KISALTMALAR LİSTESİ

BAZI İŞARETLER VE DİĞER KISLATMALAR

GİRİŞ

METİNLER

Muhtelif kayıtlar, senet ve yazışmalar

Hukukî metinler

Mektuplar

Mâhiyeti açık olmayan iki metin

SONUÇ

 1. Siyasî, İdarî ve Sosyal Hayat Bakımından Belirtilmesi Gereken Yeni Hususlar
 2. İktisadî Konularda Dikkate Çarpan Hususlar
 3. Değinilmesi Gereken Bazı Hukukî Meseleler
 4. Koloni ve Yerli Teşkilâtı  Hakkında Yeni Tesbitler
 5. Dikkate Sunulmasını Gerekli Gördüğümüz Bazı Filolojik Hususulra

İNDEKS

 1. Tanrı adları
 2. Şahıs adları
 3. limmum'lar
 4. Ay adları
 5. hamustum'lar
 6. Yer adları
 7. Metinlerde geçen ve üzerinde durulan kelime ve teknik terimler

Benzer Ürünler