Yazarlar

Türkiye-İsveç İlişkileri (1914-1938)

Yazar : Evren KÜÇÜK
Basım Yılı : 2017
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-2-3.1 Dizi - Sayı: 5
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751633750


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 26.40 TL44.00 TL KDV : 0.00 TL
Türkiye-İsveç İlişkileri (1914-38)” değerli bir araştırmadır. Bu alanda yayımlanmış kaynaklardan başka arşiv kaynakları da araştırılmıştır. Yeryüzünde 200’den fazla devlet vardır. Bunlarla ilişkilerimiz vardır ve olacaktır. Ama bu devletlerin çoğu hakkında bilgilerimiz ve yayınlarımız yetersizdir. Görmediğimiz, bilmediğimiz koskoca bir dünya vardır. Öğrenmek, tanımak isteriz. İsveç’le diplomatik ilişkilerimiz üzerine bir araştırma görünce sevindim ve meslektaşlarıma duyurmak geldi içimden. Araştırma, 1914-38 yılları üzerine yoğunlaşmıştır. Ama İsveç’in Türkiye ile ilişkileri çok daha eskiye uzandığı görülmektedir. “Türkiye-İsveç İlişkileri (1914-38)” merakla okunacak bir çalışma ve bu çalışmada parmak basılacak birçok konu vardır. Bu önemli araştırmayı değeli okuyuculara hararetle tavsiye ederim. E. Büyükelçi Dr. Bilal N. Şimşir

TAKDİM

ÖN SÖZ

KISALTMALAR

TABLOLAR LİSTESİ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

OSMANLI-İSVEÇ SİYASİ VE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ 1914-1919)

I. I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı-İsveç İlişkileri

II. Türk Savaş Esirleri ve İsveç Kızılhaçı'nın Faaliyetleri

III. İsveç'in Ermeni Olaylarına Yaklaşımı Karşısında Osmanlı Hariciyesi'nin Tutumu

IV. Çanakkale Savaşı'nda İsveçli Görevliler

V. İsveç'in Diplomatik Temsil Misyonları

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDE

TBMM HÜKÜMETİ-İSVEÇ İLİŞKİLERİ (1920-1922)

I. Stockholm Elçiliğine Galip Kemali (Söylemezoğlu) Beyin Osmanlı Hükümetince Atanması

II. İsveç'in İstanbul'daki Son Elçisi Gustaf Oscar Wallenberg'in Türkiye'deki Faaliyetleri

III. İsveç Araştırma Enstitüsü

IV. Lozan Konferansı ve İsveçli Diplomatlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CUMHURİYETİN İLK ON YILINDA

TÜRKİYE-İSVEÇ İLİŞKİLERİ (1923-1933)

I. Layık Mukbil Bey'in Stockholm Maslahatgüzarlığına Atanması

II. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e: İlişkilerin Yeniden Kuruluşu ve Türkiye-İsveç Dostluk Antlaşması (31 Mayıs 1924)

III. Musul Meselesi ve İsveç Diplomasisi (1924-1925)

IV. Nafia Vekili Behiç (Erkin) Bey'in İsveç Ziyareti (16-20 Eylül 1927)

V. İsveç Sermayesinin Türkiye'deki Demiryolu Yatırımları (1927-1935)

A. Fevzipaşa (Keller)-Diyarbakır Demiryolu Hattı

B. Irmak-Filyos Demiryolu Hattı

VI. Oscar II ve Pylgia (Fylgia) Mektep Gemisi'nin İstanbul Ziyaretleri ve İsveç Gemilerinde Staj Gören Türk Öğrencileri

VII. Maslahatgüzarlıktan Tam Yetkili Elçiliğe: Ali Haydar (Aktay) ve Ragıp Raif (Kösearif)'in Stockholme Tayini

VIII. S/S Karadeniz Seyyar Sergi Vapuru'nun İsveç Ziyareti

IX. Türkiye-İsveç Dış Ticareti (1923-1933)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İSVEÇ BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ANKARA'DA AÇILIŞI İLE

BAŞLAYAN TÜRKİYE-İSVEÇ İLİŞKİLERİ (1934-1938)

I. İsveç Vilahdı Gustav Adolf'un Türkiye Ziyareti (2-15 Ekim 1934)

II. İsveç Firması Ericsson'un Türkiye'nin İletişim Sahasında Yeri

III. Nafia Vekili Ali Çetinkaya'nın İsveç Ziyareti (18-24 Temmuz 1937)

IV. İsveç'te Türkoloji Çalışmaları

V. Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölümü ve İsveç'teki Yankıları

VI. Türkiye'de İsveçli Uzmanlar

VII. Türkiye-İsveç Dış Ticareti (1934-1938)

SONUÇ

KAYNAKÇA

BİYOGRAFYA

KRONOLOJİ

DİZİN

EKLER

Benzer Ürünler