Yazarlar

Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar

Yazar : Abdülkadir İNAN
Basım Yılı : 2017
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : VII. Dizi - Sayı: 24-8
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751607386


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 9.60 TL16.00 TL KDV : 0.00 TL
Umumiyetle Müslüman Türkler’de Altay şamanlığmın geleneği yüzyıllar boyunca unutulmamıştır. X. yüzyıl başlarında İslamiyet’i kabul etmeye başlayan ve XI. yüzyıl ilk yarılarında tamamıyla Müslüman olarak Horasan’a geçen Selçuk Oğuzları, Dede Korkut Hikâyelerinden anlaşıldığına göre, XV. yüzyılda birçok Şamanizm geleneklerini muhafaza etmişlerdir (matem törenlerinde ölünün bindiği atın kuyruğunu keserek kurban etmek, aygır kesip “aş” vermek, kurbanı-adağı nezir edenin çevresinde dolaştırmak, ağacı kutlu saymak ve bu gibi). Bu Oğuzların torunları olan Anadolu Türklerinde de eski inanç ve göreneklerin derin izlerine rastlanmaktadır. Folklorcularımızca tespit edilen alkarısı (albastı) efsanesi; uzun ömürlü olmaları için çocuklara Yaşar, Durmuş, Satılmış, Satı... gibi adlar vermek; türbelere kutlu ağaçlara ve çalılara paçavra parçaları bağlamak; hastalık dolayısıyla çocuğun adını özel bir törenle değiştirmek; kötü ruhlardan korunma maksadıyla “iyi saate olsunlar” demek gibi âdetler bu cümledendir...

SUNUŞ

I. TARİHTE ŞAMANİZM

II. DÜNYA'NIN VE İNSANLARIN YARADILIŞINA DAİR EFSANELER

III. TUFAN EFSANESİ

DÜNYA'NIN SONU-KIYAMET (KALGANÇI ÇAK)

V. TANRILAR VE RUHLAR

VI. ŞAMANİZMDE PUT-FETİŞLER

VII. YER-SU TANRILARI

VIII. ATEŞ VE OCAK

IX. ŞAMAN-KAM VE HAYATI

X. ŞAMAN CÜBBESİ, KÜLÂHI VE DAVULU

XI. ÂYİN, TÖREN VE BAYRAMLAR

XII. ŞAMAN DUA, İLÂHİ VE AFSUNLARI

XIII. FALCILIK VE KEHANET

XIV. YADA (CADA, YAT) TAŞI VE YAĞMUR TILSIMLARI

XV. EVLENME VE DOĞUM

XVI. ÖLÜM VE ÖLÜLER KÜLTÜ

XVII. BURHANİZM (ŞAMANİZMİ ISLAH TEŞEBBÜSÜ)

XVIII. MÜSLÜMAN TÜRKLERDE ŞAMANİZM KALINTILARI

KAYNAKÇA

DİZİN

EKLER

Benzer Ürünler