Yazarlar

Tavsiye Ürün

Türkiye'deki Pomaklar

Yazar : Georgi ZELENGORA - Çeviren: Prof. Dr. Zeynep ZAFER
Basım Yılı : 2017
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-2-3-8. Dizi - Sayı: 8
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751634252


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 14.40 TL24.00 TL KDV : 0.00 TL
Pomaklar hakkında çok şey anlatılmış ve farklı yazılar yazılmıştır. Birçok ülkeye dağılmış bu küçük topluluk üzerine sürekli tartışılmakta, siyasi skandallar yaşanmakta ve kökleriyle ilgili iddialar ortaya atılmaktadır. Bulgaristan’da yaygın bilimsel ve toplumsal yaklaşım, Pomakların Bulgar kökenli olduğu fikri dışındaki her tür görüşü reddetmektedir. Ancak çok az kişi, bu topluluğun pek çok temsilcisinin son 136 yıl içinde Bulgaristan’ı zorunlu olarak terk ettiği ve günümüzde güney komşumuzda yaşadığı konusunda bilgiye sahiptir. Bu kitap, Türkiye’de yaşayan Pomakların dünyasına ışık tutma konusunda yapılan ilk deneme niteliğindedir. Eser, yazarın 2009-2014 yılları arasında Türkiye’de gerçekleştirdiği saha araştırmalarının sonucunda kaleme alınmıştır. Göç sürecinin tarihçesi ayrıntılı bir şekilde istatis- tik kaynakları ve arşiv belgeleri temelinde irdelenmiştir. Türkiye’nin Doğu Trakya ve Anadolu topraklarında bulunan Pomak nüfusunun yaşadığı yerleşim yerleri araştırmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Nüfusun tamamı veya büyük çoğunluğu Pomaklardan oluşan 200’ü aşan köy, bunun yanı sıra Pomakların yoğun olarak yaşadığı onlarca kasaba Türkiye Cumhuriyeti haritasında tespit edilmiştir. Kitap, Türkiye’de yaşayan Pomaklarm kimliği ile ilgili ayrıntılı tespitler içirmekte ve Pomak topluluğunun geleceği ile ilgili görüşler sunmaktadır.

ÖN SÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜK ETNİK TEMİZLİK

  1. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Sırasında ve Sonrasında Gerçekleşen Pomak Göçleri (1877-1885)

  2. Doğu Rumeli Vilayeti'nin Bulgar Prensliği'ne Bağlanmasından Sonra Pomak Göçleri

  3. Balkan Savaşları ve Pomak Göçlerini Doruk Noktasına Ulaştıran Zorunlu Hristyianlaştırma

  4. 1920'li Yıllarda Kuzey Yunanistan Pomaklarının Mübadelesi

  5. 1920'li ve 1930'lu Yıllarda Bulgaristan'da Yapılan Pomak Göçleri

  6. 9 Eylül 1944'ten Sonra Pomak Göçleri


İKİNCİ BÖLÜM

TÜRKRİYE CUMHURİYETİ POMAKLARININ YAŞADIĞI KÖYLER

  1. Doğu Trakya'da Pomak Köyleri

  2. Anadolu'da Pomak Köyleri


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE CUMHURİYETİ POMAKLARININ KİMLİĞİ


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

POMAKLARIN GELECEĞİ

KAYNAKÇA

EKLER

Benzer Ürünler