Yazarlar

Tavsiye Ürün

Türkistan Seyehatnamesi

Yazar : Emel ESİN
Basım Yılı : 1997
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9751609186


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ

MUKADDİME

TÜRKİSTAN KÜLTÜR TARİHİNE UMUMÎ BİR BAKIŞ

Türkistanın değişmeyen bazı hususiyetleri

ORTA ASYA SAN'ATINA KRONOLOJİK BAKIŞ

İSLÂMİYETTEN EVVELKİ DEVİR

Bozkır Sanatı-Baktriyya-Kuşan-Tabkaç San'at-Şarki Türkistan-Müveraünnehr-Heftalitler-Uygurlar-Hristiyanlık-Balballar-Şamanism.

İSLÂM DEVRİ

Samaniler-Harezm-Ouzlar-İslâm devrinde Şarki Türkistan-Türikstan dışında Türk tesiri-Ön Asya-Gazne-Selçuklar-Hindistan-Selçuklardan sonra ön asya- Mogol İstilâsı-İran Mogolları-Osmanlılar-Timuri Uslûb-Herat-Azerbaycan-Safevi İranda Türkistan tesirleri-Hindistanda Mogol devri-Türkistana dönüş-San'atta Türk İfade Tarzı-Sovyet Türkistanı'nun bugünki durumu

SEYAHATNAME

TAŞKENT

Terâvi Namazı-Taşkent Müzesi-Varahşa freskleri-Taşkent Kütübhanesi-Eski Şehir-Çarşı/özbek Tiyatrosu

SEMERKAND

Çoban ata-Semerkand müzesi-Efrasiyab-Şahı-Zind Uluğ Bey rasadhanesi-Gûr-i Emir-Registan-bibi Hanım-Pazar Meydanı-Lelâ ile Mecnun

ŞEHRİ SEBZ

Aksaray-Keş

BUHARA

İsmail Samani Türbesi-Erk-Ulu Cami-Uluğ Bey Medresesi-Mir Arab-Çihar Minar-Kütübhane-Sitâre-Mah-Derviş

HAREZM

Yeni-Ürgenc-Hiyve-Pehlivan ata-Hiyve Hanlarının sarayları-Taş Avlu Sarayı/Hüseyin Efendi.

HAZRETİ TÜRKİSTAN

BİBLİYOGRAFYA

RESİMLER

 

Benzer Ürünler