Yazarlar

İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı

Yazar : Prof.Dr. Faruk SÜMER, Prof. Dr. Ali SEVİM
Basım Yılı : 2018
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : XIII. Dizi - Sayı 3-2
Dil : Türkçe - Arapça(tıpkı basım)
ISBN : 9789751600639


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 8.40 TL14.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖN SÖZ

GİRİŞ


TERCÜMELER

İbnü'l-Kalânisi

İbnü'l-Ezrak

Ahbârü'devleti's-Selçukiyye

  Sultanu'l-âzam Adududdevle Ebû Şucâ Alp-Arslan'ın yeniden Bizans İmparatoru Ermanus üzerine yürümesi ve onu tutsak alması

İbnü'l-Cevzî

Bundarî

  Bizans İmparatoru'nun savaşa çıkması, bozguna uğraması, kahrolması ve tutsak alınmasının zikri

İbnü'l-Esîr

  Bizans İmparatoru'nun Ahlat seferi ve tutsaklığı

Sıbt İbnü'l-Cevzî

  Bizans İmparatoru Ermanus'un âkıbetinin zikri

İbnü'l-Adim

İbnü'd-Devâdârî

Raşidü'd-Din

Aksaraylı Kerîmüddin Mahmud

Hamdullah-i Müstevfî

Mirhond

GENEL DİZİN

METİNLER

  İbnü'l-Kalânisî

  İbnü'l-Ezrak

  Ahbârü'd-devleti's-Selçukiyye

  İbnü'l-Cevzî

  Bundarî

  İbnü'l-Esir

  Sıbt İbnü'l-Cevzî

  İbnü'l-Adîm

  İbnü'd-Devâdârî

  Reşidü'd-Din Fazlullah

  Aksaraylı Kerimüddin Mahmud

  Hamdoullah Müstevfî

  Mirhond

Benzer Ürünler