Yazarlar

Safevî Devleti'nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü

Yazar : Prof.Dr. Faruk SÜMER
Basım Yılı : 2018
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : VII. Dizi - Sayı 128_2
Dil :
ISBN : 9789751604460


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 15.60 TL26.00 TL KDV : 0.00 TL
Safevî devletinin kuruluşu İslâm ve Türkiye tarihinde gerçekten mühim bir hadisedir. Bu hadisenin en mühim neticesi, İslâm âleminin merkezinde yeni bir âlemin meydana gelmiş olmasıdır. Başlıca vasfi Şî'îlik olan ve İran'ı içine alan bu âlem, varlığını, bilindiği gibi, zamanımıza kadar devam ettirmiştir. Bu konunun en dikkate değer tarafı, Şî'îliğin İran'a Anadolu'dan getirilmiş olmasıdır. Anadolu'lu Türkler'in Safevî devletini kurmaları ve bu unsurun zor kullanarak Şî'îliğin İran'ın rakipsiz bir mezhebi haline getirmesi bu güne kadar ilim âlemince layıkıyla anlaşılmamış bir konudur. Öyle ümit ediyoruz ki bu inceleme ile bu mühim konu epeyce aydınlığa kavuşmuş olacaktır.

ÖN SÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ : ŞEYH CÜNEYD VE HAYDAR'IN FAALİYETLERİ


I. BÖLÜM ŞAH İSMAİL DEVRİ (907-930 = 1501-1524)

DEVLETİN KURULUŞUNDA ROL OYNAYAN OYMAKLAR

A. BÜYÜK OYMAKLAR

  1. Rumlu

  2. Ustaclu

  3. Tekelü

  4. Şamlu

  5. Zü'l-Kadr (Dulkadır)

B. KÜÇÜK OYMAKLAR

  1. Varsak

  2. Çepni

  3. Arabgirlü

  4. Turgudlu

  5. Bozcalu

  6. Acirlü(?)

  7. Hınıslı


II. BÖLÜM ŞAH TAHMASB DEVRİ (930 – 984 = 1524 – 1576)

A. BÜYÜK OYMAKLAR

  1. Rumlu

  2. Ustaclu

  3. Tekelü

  4. Şamlu

  5. Zü'l-Kadr (Dulkadır)

  6. Kaçar (Kacar)

  7. Afşar (Avşar)

  8. Türkmen

B. KÜÇÜK OYMAKLAR

  1. Varsak

  2. Çepni

  3. Arabgirlü

  4. Turgudlu

  5. Bozcalu

  6. Acirlü(?)

  7. Hınıslı

  8. Sa'dlu

  9. Alpavur

  10. Bayar

  11. Karamanlu

  12. Bayburtlu

  13. Baharlu

  14. İspirlü


III. BÖLÜM II. ŞAH İSMAİL VE SULTAN MUHAMMED DEVİRLERİ (984 – 995 = 1576 – 1587)

A. BÜYÜK OYMAKLAR

  1. Rumlu

  2. Ustaclu

  3. Tekelü

  4. Şamlu

  5. Zü'l-Kadr (Dulkadır)

  6. Kaçar (Kacar)

  7. Afşar

  8. Türkmen


B. KÜÇÜK OYMAKLAR

IV. BÖLÜM ŞAH ABBAS DEVRİ (995 – 1037 = 1587 – 1628)


A. BÜYÜK OYMAKLAR

  1. Rumlu

  2. Ustaclu

   a) Çavuşlu, b) Şeyhu, c) Kengerlu, ç) Şereflü, d) Kerempâ, e) Koçulu, f) Sofular, g) Mâhi Fakihlu, ğ) Karasarlu, h) Kıçlu, ı) Kızıllu, j) Gözü Büyüklü


  3. Tekelü

  4. Şamlu

   a) Begdili, b) İnallu, c) Hüdâbendelü, ç) Avcı, d) Biçerlü, e) Abdüllü, f) Kerâmetlü, g) Acirlü, ğ) Arabgirlü, h) Nikas


  5. Zü'l-Kadr (Dulkadır)

   a) Koruğlu, b) Söklen(?), c) Şemseddinlü, ç) Eymür, d) Hacılar, e) Saru Şeyhlü, f) Çiçeklü,

   g) Camuslu, ğ) Şâdi Beğlü

  6. Türkmen

  7. Kaçar

   a) Ağça Koyunlu, b) Ağçalu, c) Şam Bayadı, ç) Yiva(?), d) İgirmi Dört


  8. Afşar – Avşar

   a) Gündüzlü, b) Araşlu, c) Usalu, ç) Eberlü, d) Alplu, e) İmamlu Âfşarı


  9. Bayat

B. KÜÇÜK OYMAKLAR

  1. Karamanlu

  2. Çepni

  3. Bayburtlu

  4. İspirlu

  5. Hınıslu

  6. Bozcalu

  7. Sil Süpür

  8. Alpavut

  9. Câkirlü

  10. Sa'lu

  11. Otuz İki

   a) Mukaddem, b) Cevânşîr


SONUÇLAR

ŞAH İSMAİL (HATÂYİ)'İN ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER

THE ROLE OF THE ANATOLIAN TURKS IN THE FOUNDATION AND DEVELOPMENT OF THE SAFAWID STATE

KAYNAKÇA

DİZİN

HARİTA (SAFEVİ DEVLETİNİ KURAN TÜRK OYMAKLARI VE KÖYLÜLERİNİN XV. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA ANADOLU'DAKİ YUDLARI)

Benzer Ürünler