Yazarlar

Türk Devrimi ve Hindistan Özgürlük Hareketi

Yazar : Mohammad SADİQ, Çev: Prof. Dr. Funda KESKİN ATA
Basım Yılı : 2018
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-2-3.1. Dizi - Sayı: 7
Dil : Türkçe
ISBN : 9789731634801


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 16.80 TL28.00 TL KDV : 0.00 TL
Türk Devrimi ve Hindistan Özgürlük Hareketi, bir başkaldırı ve devrim olan Türkiye'deki ulusal kurtuluş hareketinin, özünde yavaş ve uysal bir süreç olan Hindistan’daki özgürlük hareketi üzerinde yarattığı kalıcı etkiyi konu almaktadır. Türkiye’deki bu gelişmeye Hindistan’ın önce Müslüman sonra Hindu katılımıyla verdiği tepki çok hızlı ve içtenlikli olmuştu. Bu gelişme yalnız seçkinleri değil, sokaktaki sıradan kişileri, onlardan oluşan kitleleri de kendine çekti ve Müslüman ya da Hindu demeden ortak hedefte birleştirdi. Bu birleşmenin daha önce örneği yoktu. Ankara’da örgütlenip gelişen akım emperyalizmin bastırmaya çalıştığı yenilgiyi kabullenmedikten başka, eski imparatorluğun siyasal mirası yerine ulus gerçeğini getirmiş, Hindistan’a da özgürlük umudu vermişti. Türkiye’nin geleceğini etkileyen olaylar zinciri Hindistan’a da esin kaynağı olmuş, bu büyük yarımadanın geleceğini Anadolu’dan etkileyen bir öğe olmuştu. Prof. SADIQ’in bu araştırması, çoğu ilk elden olmak üzere, Türk ve Hint kaynaklarına dayanmakta, bu arada hiç bilinmeyen ya da az bilinen önemli bilgiler de sunmaktadır. Bu özellikleriyle kendi yakın tarihimize de bir katkıdır.

ÖNSÖZ

SUNUŞ

ÖN SÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM


GİRİŞ

İKİNCİ BÖLÜM


PAN-İSLÂM VE HİNDİSTAN'DAKİ HUZURSUZLUK

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


PAN-İSLÂM'DA ULUSAL BİLİNCE

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


TÜRK DEVRİMİNİN İDEOLOJİK BAKIŞ AÇISI

BEŞİNCİ BÖLÜM


TÜRK DEĞİŞİM KALIBI VE HİNDİSTAN'IN YANITI

KAYNAKÇA

DİZİN

Benzer Ürünler