Yazarlar

Anadolu Fatihi Kutalmışoğlu Süleymanşah

Yazar : Prof. Dr. Ali SEVİM
Basım Yılı : 2018
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : XXIV. Dizi-Sa. 13-2
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751630063


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 3.60 TL6.00 TL KDV : 0.00 TL
Anadolu'daki ilk Türk Devletini, yani Türkiye Selçuklu Devletini kurma şerefine sahip olan Kutalmışoğlu Nâsiruddevle Ebulfevâris Rüknüddin Süleymanşah, ilgili kaynakların belirttikleri üzere, Anadolu Fatihi ve Gazi unvanlarını almıştır. Bu büyük Türk hükümdarının, Doğu-Roma ve daha sonra Bizans imparatorlarının çok sayıdaki kale ve müstahkem yerlerle savundukları Anadolu'nun fethedilip, bugün, üzerinde bağımsız bir devlet olarak yaşamakta olduğumuz bir Türk Yurdu, bir Türkiye haline getirilmesinde, çok şerefli ve eşsiz bir yeri vardır... Süleymanşah'ın başarıılı fetihleri, Akdeniz ve Adalar Denizi'ne ulaşan Türklere, çeşitli Avrupa milletleriyle ilişki kurma imkânı verdiği gibi, daha sonraki devirlerde Avrupa ortalarına kadar fetihler yapacak olan Osmanlı Türklerinin fetih plânlarına da öncülük yapmıştır.

ÖNSÖZ

GİRİŞ

XI. YÜZYILDA ORTA-DOĞU

Anadolu'da Selçuklu Fetihleri.

Bizans'ın durumu.

Abbasî Halifeliği.

Fatimî Halifeliği.

Suriye ve Filistin'de Selçuklu fetihleri.

Birinci Bölüm

KUTALMIŞOGULLARI VE ANADOLU'YA GELİŞLERİ

Anadolu'da durum

Alp îlik ve Devlet Filistin'de

İkinci Bölüm

SÜLEYMANŞAH'IN TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'Nİ KURMASI.

Bizans'ta durum.

Anadolu'da siyasî durum .

Süleymanşah-Mansur anlaşmazlığı.

Dragos Suyu antlaşması.

Üçüncü Bölüm

SÜLEYMANŞAH'IN ANTAKYA SEFERİ VE SONU

1. ANTAKYA'NIN FETHİ

2. SÜLEYMANŞAH- MÜSLİM ÇATIŞMASI

3. YENİ BİR İTTİFAK GİRİŞİMİ

    Müslim'in bertaraf edilmesi

4. TUTUŞ'LA SAVAŞI VE ÖLÜMÜ

    Süleymanşah'tan sonra devlet yönetimi

    Süleymanşah'ın tarihî kişiliği.

KUTALMIŞOĞLU SÜLEYMANŞAH'IN SOY KÜTÜĞÜ

KRONOLOJİ CETVELİ

BİBLİYOGRAFYA.

DİZİN

HARİTA VE RESİMLER

Benzer Ürünler