Yazarlar

Tavsiye Ürün

İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Diplomasisi

Yazar : Nezihe Selcen KORKMAZCAN
Basım Yılı : 2018
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-2-3.1 Dizi - Sayı: 8
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751635013


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 25.20 TL42.00 TL KDV : 0.00 TL
1939 - 1945 yılları arasında yaşanan İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye, "zorunlu olmadıkça savaşa girmeme" kararının uygulanabilmesi için mücadele etmiştir. Müttefiklerle imzaladığı İttifak Anlaşması'nda sıralanan ve pek çoğu gerçekleştiğinde savaşa katılma yükümlülüğü doğuran durumların yaşanmasına, savaşta taraf belirlenmişken mihver güçlerin de kendisini yanına çekme baskılarının eksik olmamasına, savaşın merkezi konumunda denilebilecek jeostratejik öneme sahip bir bölgede yer almasına ve büyük güçlerin değişkenlik gösterebilen çıkar çatışmalarının ortasında kalınmasına rağmen Türkiye, fiilen savaşa katılmamayı başararak büyük kayıplar yaşamamıştır. Uyguladığı diplomasi ile kendini, bağımsızlığını ve saygınlığın korumuş; bunu gerçekleştirirken taahhütlerine de bağlı kalmıştır. Bu kitapta, İkinci Dünya Savaşı'nın sürekli değişiklik gösteren koşulları altında savaşa taraf olan ancak çatışmaların dışında kalan Türkiye incelenmiştir. Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadeleyi bire bir yaşamış olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetici kadrosunun, İkinci Dünya Savaşı'nın dışında kalmak için verdiği savaş, Türkiye, İngiltere, ABD, Almanya ve Sovyetler Birliği belge ve kaynaklarından faydalanılarak aktarılmaya çalışılmıştır.

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

SAVAŞIN AYAK SESLERİNDE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA DİPLOMASİ


I. Türkiye'nin Savaş Diplomasisini Şekillendiren Olaylar

  A. Komşular ve Savaşan Taraflarla İlişkilerin Kurulması

  B. Değişen Gündemde Tedbir Arayışları

II. İki Savaş Arasında Dünya: Diplomasi – Savaş Arayışları

  A. Birinci Dünya Savaşı Sonu Düzenlemeleri

  B. Düzenin Bozulması

III. Türkiye'nin Diplomatik Yükümlülükleri

  A. Türk Dış Politikasının İdaresi

  B. Avrupa'nın Savaş Hazırlıklarında Türkiye'nin Yeri


İKİNCİ BÖLÜM

ALMAN ÜSTÜNLÜĞÜ DÖNEMİNDE DIŞ İLİŞKİLER


I. Savaşsız Savaşta Türkiye'nin Yeri

  A. Polanya'nın Paylaımında Türkiye'nin Durumu

  B. Türk – Sovyet Görüşmeleri

  C. Türk – İngiliz Fransız İttifakı

II. Sıcak Savaşta Türkiye'nin Tarafsız Kalma Çabaları

  A. Fransa'nın Yenilgisi

  B. İtalya'nın Savaşa Katılması

III. Yeni Cepleer Açılırken Türkiye

  A. Almanya'nın Balkanlar'da İlerleyişi

  B. Alman – Sovyet Savaşı


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SAVAŞTA DENGEDEN MÜTTEFİK ÜSTÜNLÜĞÜNE DİPLOMASİ

I. Savaşın Dengesinde Türkiye

  A. ABD'nin Savaşa Girişinde Tarafların Türkiye İle İlişkileri

  B. Dengeler Değişirken Türkiye

   1. Savaş Ekonomisi – Varlık Vergisi ve Diğer Düzenlemeler

II. Müttefik Konferanslarında Türkiye

  A. Türkiye'nin Savaşa Girmesi Kararı

  B. Müttefiklerin Türkiye'yi Savaşma Fikrine Hazırlamaları

  C. Türkiye'nin İkna Edilmesi


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE'NİN SAVAŞ HAZIRLIKLARI DİPLOMATİK BASKILAR


I. Türkiye'nin Savaşa Katılma Kararı

  A. Müttifik Baskıları

   1. İnönü – Rooseevelt – Churchill'in Kahire Buluşması

   2. Müttefiklerle Yaşanan Bunalım

II. Türkiye'nin Savaşa Girmesi

  A. Yalta Konferansı Kararları

  B. Türkiye'nin Savaş Kararı

  C. Sovyet Notası ve Molotov – Sarper Görüşmesi

  D. Savaşın ve Mütefik Dostluğunun Sonu

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN

EKLER

Benzer Ürünler