Yazarlar

İslam ve Bizans İlişkileri (610 - 847)

Yazar : Casim AVCI
Basım Yılı : 2018
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-2-1.1 Dizi - Sayı: 20_1
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751631527


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 15.60 TL26.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ

KISALTMALAR


GİRİŞ

A. KAYNAKLAR

1. İslâm Kaynakları

2. Bizans Kaynakları

3. Ermeni Kaynakları

4. Süryânî KaynaklarıB. TERMİNOLOJİ

1. Arap Kaynaklarında Bizanslılar İçin Kullanılan Terimler

2. Bizans Kaynaklarında Araplar İçin Kullanılan TerimlerC. İSLÂM ÖNCESİ ARAP-BİZANS İLİŞKİLERİNE GENEL BAKIŞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

DİPLOMATİK İLİŞKİLER

A. İSLÂM VE BİZANS DİPLOMASİLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

B. HZ. PEYGAMBER DÖNEMİ (M. 610-632)

C. HULEFÂ-Yİ RÂŞİDÎN DÖNEMİ (11-41/632-661)

D. EMEVÎLER DÖNEMİ (41-132/661-750)

E. ABBÂSÎLERİN İLK DÖNEMİ (132-232/750-847)

 

İKİNCİ BÖLÜM

DİNÎ İLİŞKİLER

A. DİNÎ DİYALOG

1. Diyalogun Başlangıcı

2. Patrik Ioannes ile İslâm Ordusu Komutanı Arasındaki Tartışma

3. Ömer b. Abdülazîz ile III. Leon Arasındaki Mektuplaşma

4. Ioannes Damaskenos ve İslâmiyet

5. Hârûn er-Reşîd’in İmparator VI. Konstantinos’a Mektubu

6. Theodoros Ebû Kurra ve İslâmiyet

7. Theophanes ve İslâm

8. Câhız’ın er-Redd ‘ale’n-Nasârâ Adlı Risâlesi


B. BİZANS’TA İKONOKLAZM HAREKETİ VE İSLÂM ETKİSİ

1. İkonoklazm Hareketinin Ortaya Çıkışı, Dinî ve Toplumsal Hayata Etkileri

2. İkonoklazm Hareketinde İslâm Etkisi 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİLİM VE SANAT ALANINDA İLİŞKİLER

A. BİLİM

B. SANAT

1. Mimari

2. Mûsıkî

3. İslâm-Bizans İlişkilerinin Edebiyata Yansıması

a. Destan ve Hikâyeler

Emîre Zâtü’l-Himme Destanı

Ömer b. Nu‘mân Hikâyesi

Antere Kıssası

Digenis Akritas Destanı

b. Şiirler

 

SONUÇ

KAYNAKÇA 

Benzer Ürünler