Yazarlar

Tavsiye Ürün

Kadıasker Atama Ruznâmçelerinden

Yazar : Yasemin BEYAZIT
Basım Yılı : 2018
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : III-1. Dizi - Sayı: 11
Dil : Türkçe-Tıpkıbasım
ISBN : 978-975-16-3557-0


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 14.40 TL24.00 TL KDV : 0.00 TL
Yayımlanmış belge örnekleri ile defterler, Osmanlı bürokrasisini anlaya-bilmek için önemli katkı sağlamaktadır. Osmanlı ilmiye bürokrasisinin önemli defter serilerinden olan kadıasker ruznamçeleri de, ilmiye mesleğinin iç dinamiklerini, işleyişini anlamak ve değerlendirebilmek için oldukça önemli bir kaynak grubu olduğu için yayımlanmış örneklerine ihtiyaç bulunmaktadır. 1581-1582 yıllarında Rumeli Kadıaskerliği yapan Çivizade Mehmed Efendi’nin ruznamçe defteri, günümüze ulaşabilen ilk atama defteri olma özelliği taşıması nedeniyle bu çalışmaya konu olarak seçilmiştir. Defterde, Rumeli’de görev yapan ve Rumeli Kadıaskerliği’nin yetki alanında bulunan kadı, müderris ve müftülerin atamalan ile kaza hüküm bölgesinin değişimiyle ilgili ifraz, ilhak kayıtları bulunmaktadır.

Teşekkür

Giriş
A. Kadıasker Rûznâmçeleri
B. Çivizâde Mehmed Efendi'nin Hayatı
C. Çivizâde Mehmed Efendi Ruznâmçesi

Kaynakça
Metin
Dizin
Tıpkıbasım

Benzer Ürünler