Yazarlar

Tavsiye Ürün

Atatürk'ün Hatıra Defteri

Yazar : Şükrü TEZER
Basım Yılı : 2018
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : XVI. Dizi - Sayı: 16
Dil : Türkçe
ISBN :


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 22.80 TL38.00 TL KDV : 0.00 TL
Şükrü TEZER: Mustafa Kemal Paşa’nın yaverlerinden olup, 1916-1918 yıllan arasında Edirne'den itibaren Diyarbakır ve Doğu Suriye cephelerinde onun yalanında ve emrinde olmuştur. Mustafa Kemal, bu dönemde yaşadıklannı not ettiği hatıra defterini kendisine vermiş, bu defter Atatürk'ün Hatıra Defteri adı ile ilk defa 1972'de Türk Tarih Kurumu tarafından Tezer'in hatıralan ve geniş açıklamalanyla birlikte yayımlanmıştır.

SUNUŞ


ÖN SÖZ


GİRİŞ

I. İki Harp Hatırası ve Miralay Mustafa Kemal’in Edirne’de Bir Birliği Teftişi

II. Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi (Mustafa Kemal’in 16’ncı Kolordu Kumandanlığı)

III. Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşına Ait Anıları

IV. Hicaz Seferi Kuvvetler Kumandanlığı

V. İkinci Ordu Kumandanlığı

VI. Birinci Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal Paşa’nın Yedinci Yıldırım Ordusu Kumandanlığı

VII. Mustafa Kemal Paşa’dan Ayrı Geçen Yıllarım


ELEŞTİRİ VE AÇIKLAMALAR


DİZİN


HATIRA DEFTERİNİN TIPKIBASIMI

Benzer Ürünler