Yazarlar

Nuhbetü'l-Âsâr Fî-Ferâ'idi'l-Eş'âr

Yazar : Kemiksiz-zâde Safvet Mustafa, Bilal GÜZEL
Basım Yılı : 2018
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-2.2.11.A Dizi, Sayı: 4
Dil : Türkçe-Transkribeli metin
ISBN : 978-975-16-3567-9


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 24.00 TL40.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖN SÖZ

KISALTMALAR

TRANSKRİPSİYON ALFABESİ


GİRİŞ

I. KEMİKSİZ-ZÂDE SAFVET MUSTAFA

A. Hayatı

B. Eseri “Nuhbetü’l-Âsâr fî-Ferâ’idi’l-Eş’âr


II. NUHBETÜ’L-ÂSÂR FÎ FERÂ’İDİ’L-EŞ’ÂR İSİMLİ ŞAİR TEZKİRESİNİN TANITILMASI

A.Tezkirenin İsmi

B.Tezkirenin Yazım Tarihi

C.Tezkirecilik Tarihi Açısından Yeri ve Önemi

D.Tezkiredeki Şairler

E. Dili ve Üslubu


III. SAFVET TEZKİRESİ İLE SAFÂYÎ TEZKİRESİ’NİN KARŞILAŞTIRILMASI

A. Safvet Tezkiresi İle Safâyî Tezkiresi’nin Şair Sayısı Bakımından Karşılaştılması

B. Safvet Tezkiresi İle Safâyî Tezkiresi’nin Örnek Şiir Bakımından Karşılaştırılması

C. Safvet Tezkiresi’nde Olup Safâyî Tezkiresi’nde Olmayan Şiirler

D. Safvet Tezkiresi’nde Olup Safâyî Tezkiresi’nde Olmayan Şairler

E. Safvet Tezkiresi’nde Safâyî Tezkiresi’ne Göre Farklılıklar İçeren Bazı Biyografiler

F. Safvet Tezkiresi İle Safâyî Tezkiresi’nin Biyografik Bilgilerin Verilişi Bakımından Karşılaştırılması

1. Şairin İsminin, Memleketinin, Mesleğinin ve Ölüm Tarihinin Belirtilmesi

2. Şairin Hakkında Biyografik Bilgi Verilmeyip Sadece Örnek Şiire Yer Verilmesi

3. Şairin Hakkında Biyografik Bilgi Verilip Örnek Şiire Yer Verilmemesi

G. Safvet Tezkiresi’nin Diğer Özgün Kısımları

1. “Hatıra” Başlığı İle Aktarılan Anektotlar

2. Diğer Özgün Kısımlar


SONUÇ

KAYNAKÇA

NUHBETÜ’L-ÂSÂR FÎ FERÂ’İDİ’L-EŞ’ÂR İSİMLİ ŞAİR TEZKİRESİNİN METNİ

METİN TESPİTİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

DİZİN

Benzer Ürünler