Yazarlar

Tavsiye Ürün

Ravzatu's-Safâ fî Sîreti'l-Enbiya ve'l-Mülûk ve'l-Hulefâ (Tabaka-i Selçukiyye)

Yazar : Muhammed bin Hâvendşah bin Mahmûd Mîrhând, Erkan GÖKSU
Basım Yılı : 2018
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-2-1.1 Dizi, Sayı: 18_1
Dil :
ISBN : 978-975-16-3130-5


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 18.00 TL30.00 TL KDV : 0.00 TL
Uzun müddet Irâk`ta hüküm süren Selçukluların devlet güneşi, mağrib-i fenaya saklanırken, saâdet ufkundan Hârezmşâhların görkemli mâhı parladı. Her vakitte bir sâhib-i sadrın kapısında olan ve her asırda değerli bir ulu eşiğe bağlanan düzenbâz zamanın ferrâşı, kaderin eliyle yayılan Selçukluların saltanatını süpürüp, hüküm sürdükleri beldeleri ref`etlü Nûştegîn-i Garca evlâdının önüne serdi "De ki: `Ey mülkün sahibi olan Allah`ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini azîz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin."

Benzer Ürünler