Yazarlar

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi

Yazar : Afet İNAN
Basım Yılı : 2018
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : XVI. Dizi, Sayı: 34_4
Dil : Türkçe
ISBN : 978-975-16-0294-7


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 19.20 TL32.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ

Giriş


I. Bu devrede genel durum

1 - XIX. yüzyılda ve XX. yüzyıl başında dünya olaylarına kısa bir bakış

2 - XIX. Yüzyılda ve XX. yüzyıl başında Osmanlı Devleti


Il. Türk Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu

1 - Genel durum ve Gizli anlaşmalar

2 - Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918)

3 - 1918 yılının son iki ayında Osmanlı Devleti

 

- 1919 -

4 - Olayların genel karekteri

5 - Yurt Birliği fikri ve uygulanması

6 - 1919 yılında toplanan Milli Kongreler

7 - Erzurum Kongresi, 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919

8 - Balıkesir, 26-30 Temmuz ve Alaşehir, 16-25 Ağustos 1919 Kongreleri

9 - Sivas Kongresi, 4-11 Eylül 1919

10 - 1919 da Türk kadınlarının kurduğu "Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan" Cemiyeti ve mitingler

11 - Amasya görüşmesi, 20 Ekim ı 9 ı 9 ve Sivasta Kumandanlar toplantısı, 16 kasım 1919

12 - M. Kemal ve Heyeti Temsiliye'nin Ankaraya gelişi, 27 Aralık 1919

13 - Mustafa Kemal Atatürk'ün meslek ve fikir hayatı, 1881-1918

 

- 1920 -

14 - Son Osmanlı Meclisi mebusanınm toplanması, 12 ocak 1920 ve Misakı Millînin ilanı, 17 Şubat 1920

15 - İstanbul'un resmen işgali, 16 mart 1920

16 -Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanması ve hükumet kurulması, 23 Nisan 1920

17 - Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Sevr Antlaşması,  10 Ağustos 1920

18 - İstilaya karşı koyma ve askeri cepheler

19 - Kuzey-Doğu Savaşı, 30 Ekim 1920 ve Gümrü Antlaşması 2/3 Aralık 1920

- 1921 -

20 - Birinci İnönü Savaşı

21 - Londra Konferansı, 27 Şubat - 12 Mart 1921

22 - İkinci İnönü Savaşı, 23 Mart -ı Nisan 1921

23 - Sakarya Meydan Savaşı, 23 Ağustos - 12 Eylül 1921

24 - Moskova, 16 Mart 1921 ve Kars Antlaşmaları, 13 Ekim 1921

25 -T. B. M. Meclisi Hükumetinin Fransa ile yaptığı Ankara İtilafnamesi, 20 Ekim 1921

- 1922 -

26 - Mütareke ve antlaşma önerileri

27 - Büyük Taarruz ve Zafer, 26 Ağustos 9 Eylül 1922

28 - Mudanya Mütarekesi, 3-11 Ekim 1922

29 - Osmanlı Saltanatının kaldırılması, ı Kasım 1922

- 1923 -

20 - Lozan Barış Konferansının ilk safhası, 20 Kasım 1922-4 Şubat 1923

31 - İzmir İktisat Kongresi, 17 Şubat 4 Mart 1923

32 -T. B. M. Meclisinin Seçimi, 1 Nisan - 11 Ağustos 1923

33 - Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923. Montrö Boğazlar 1936, Hatay 1936 -1939

34 - Türkiye Cumhuriyetinin ilanı, 29 Ekim 1923, Ankara Devlet Merkezi Türkiye Cumhuriyetinin ilanı, 29 Ekim 1923

35 - 1923-1939 Devresinde Türkiye Cumhuriyetinin Başlıca olayları


III. Türk Devrimi ve Çağdaş medeniyet yolunda Atatürk ilkeleri

1. Devlet Hayatında, demokratik Cumhuriyet Teşkilatı Esasiye Kanunu (Anayasa)

2. Ekonomide Devletçilik

3. Fikri ve Sosyal Hayat

Kadın Hakları

Sağlık, Sosyal Yardım ve Spor

Giyim ve Kıyafet

Eğitim ve Öğretim

Harf Devrimi

Müspet ve Sosyal İlimler

Milliyetçilik Prensibinin dayandığı esaslar

Dil Birliği

Türk ve Türkiye Tarihi

Güzel Sanatlar

Milliyetçilik prensibimizin dayandığı esasları şöyle özetleyebiliriz

Devrimcilik İlkesi (İnkilapçılık)

Bitirirken

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi için Kaynaklar

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi hakkındaki yayınlarım

Dizin 

Benzer Ürünler