Yazarlar

Tavsiye Ürün

Roma Tarihi'nin Ana Hatları: I. Kısım Cumhuriyet Devri

Yazar : Sabahat ATLAN
Basım Yılı : 2018
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : VI.A.-2-1.1. Dizi - Sayı: 15_1
Dil : Türkçe
ISBN : 978-975-16-2946-3


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 20.40 TL34.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖN SÖZ

 

BÖLÜM: I

En Eski Roma Tarihi

1 — İtalya’nın eski coğrafyası

2 — Ahali

3 — Roma’nın kuruluş efsaneleri

4 — Krallık devri

5 — Efsanelerin tarihî özü

6 — Krallık devri Anayasası

7 — Din

8 — Roma şahıs isimlerinin özelliği

 

BÖLÜM: II

Cumhuriyetin Kurulması ve Sınıf Mücadelesi

1 — Tarquinius’ların kovulması

10 — Cumhuriyet Anayasası

11 — Sınıf mücadelesi ve sebepleri

12 — Decemvirler ve 12 Levha kanunları

13 — II. Secessio Plebis ve Pleblerin siyasî ilerlemeleri

14 — Dış savaşlar

15 — Galler felâketi

16 — Sınıfl arın uzlaşması ve yeni Aristokrasinin doğuşu

 

BÖLÜM: III

İtalya’nın Zaptı

17 — I. Samnit harbi: M.Ö. 343-341

18 — Lâtinlerin ayaklanması: M.Ö. 340-338

19 — II. Samnit harbi: M.Ö. 326 - 304

20 — III. Samnit harbi: M.Ö. 298-290

21 — Tarentum harbi: M.Ö. 282-272

22 — Yeni devletin yapısı, Roma - İtalya Konfederasyonu

23 — Roma’nın iktisadî ve kültürel durumu

 

BÖLÜM: IV

Kartaca Harpleri

24 — Kartaca

25 — I. Kartaca harbi: M. Ö. 264-241

26 — Kartaca ve Roma hakimiyet bölgelerinin genişlemesi

27 — II. Kartaca veya Hannibal harbi: M.Ö. 218-201

28 — Makedonia, Sicilia ve İspania’daki harpler

29 — Hannibal harbinin sonu

 

BÖLÜM: V

Roma Devletinin Akdeniz’de Genişlemesi

30 — II. Makedonia harbi: M.Ö. 200-197

31 — Suriye kralı Antiochos III ile harp: M. Ö. 192-189

32 — Roma’daki iç olaylar

33 — III. Makedonia harbi: M.Ö. 171-168

34 — III. Kartaca harbi (M.Ö. 149-146)

35 — İspanya’nın zaptı: M.Ö. 154-133

36 — Roma eyaletler idaresinin özelliği

37 — Roma’nın bu yıllardaki iktisadî ve kültürel durumu

 

BÖLÜM: VI

Sosyal Karışıklıklar

38 — Tib. Sempronius Gracchus

39 — C. Sempronius Gracchus

40 — Iugurtha harbi: M. Ö. 111-106

41 — Cimber ve Teuton’lara karşı yapılan harpler: M.Ö. 113-101

42 — Roma’nın bu yıllardaki iç durumu

43 — Müttefikler harbi: M. Ö . 91-88

44 — I. Mithridates harbi: M.Ö. 88-85

45 — Sulla’nın Diktatörlüğü

 

BÖLÜM: VII

C. Iulius Caesar

46 — M. Aemilius Lepidus

47 — Q. Sertorius ile harb: M. Ö. 80-72

48 — Kölelerin ikinci ayaklanması: M.Ö. 73-71

49 — Sulla Anayasası’nın yıkılması

50 — Korsanlar harbi: M. Ö. 78-67

51 — III. Mithridates harbi: M. Ö. 74-63

52 — Cn. Pompeius Magnus

53 — Catilina isyanı

54 — I. Triumvirlik

55 — Gallia’nın zaptı: M.Ö. 58-51

56 — Gallia’nın zaptı esnasında Roma’da durum

57 — Caesar ile Pompeius arasında harp

58 — Tek kişi hakimiyetinin Caesar tarafından kurulması

59 — Caesar’ın Diktatörlüğü

 

BÖLÜM: VIII

Cumhuriyetin Son Bulması

60 — Mutina harbi

61 — II. Triumvirlik

62 — Caesar katillerine karşı yapılan harpler

63 — Perusia harbi, 41-40

64 — Brindizi’de yapdan devlet taksimi

65 — Batı’da sulhun kurulması: M. Ö. 39-32

66 — Antonius Doğuda

67 — Octavianus ile Antonius arasında yapılan harpler

68 — Cumhuriyetin sonunda Roma kültürü

 

KRONOLOJİ CETVELİ

ROMA CUMHURİYET DEVRİ TARİHİ HAKKINDA GENEL BİBLİOGRAFYA

İNDEX

LEVHA VE HARİTALAR 

Benzer Ürünler