Yazarlar

Tavsiye Ürün

Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838 - 1868)

Yazar : Mehmet SEYİTDANLIOĞLU
Basım Yılı : 1999
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9751605598


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL

TABLOLAR ÇİZELGESİ

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

I. KONUNU ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI

II. ARAŞTIRMADA BAŞVURULAN KAYNAKLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

MECLİS-İ VÂLÂ-YI AHKÂM ADLİYE'Yİ HAZIRLAYAN DURUM VE ŞARTLAR

I. OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA MECLİS GELENEĞİNİN DOĞUŞU

II. MECLİS-İ VÂLÂ'NIN KURULDUĞU ORTAM

1. Yönetimde Yeni Dzüenlemeler ve Tanzimat'ın Ön Hazırlıkları

2. Dış Etkenler

 

İKİNCİ BÖLÜM

MECLİS-İ VÂLÂ-YI AHKÂM-I ADHLİYE (1838-1876)

I. MECLİS-İ VÂLÂ-YI AHKÂM ADLİYE'NİN KURULUŞU

II. TANZİMAT'IN İLANI VE MECLİS-İ VÂLÂ-YI AHKÂM-I ADLİYE (1839)

III. MECLİS-İ ÂLÎ-İ TANZİMAT (1854)

IV. 1861 DÜZENLEMESİ VE İKİ MECLİSİN BİRLEŞTİRİLMESİ

V. ŞÛRÂ-YI DEVLET (1868)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MECLİS-İ ÂLÎ-İ UMÛMÎ

I. MECLİS-İ ÂLÎ-İ UMÛMÎ'NİN KURULUŞU

II. MECLİS-İ ÂLÎ-İ UMÛMÎ'NİN GÖREV, YETKİ VE İŞLEYİŞİ

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MECLİS-İ VÂLÂ-YI AHKÂM-I ADLİYE'NİN BÜROKRATİK YAPI VE İŞLEYİŞİ

I. MECLİS-İ VÂLÂ'NIN BAŞKAN VE ÜYELERİ

II. MECLİS-İ vÂLÂ'NIN BORAKRATİK YAPISI

III. MECLİS-İ VÂLÂ'NIN İŞLEYİŞİ

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

MECLİS-İ VÂLÂ-YI AHKÂM-I ADLİYE'NİN YETKİLERİ

I. SİYASİ BAKIMDAN YETKİLERİ

II. HUKUKİ YETKLİERİ

 

ALTINCI BÖLÜM

OSMANLI DEVLET TEŞKİLÂTI İÇERİSİNDE MECLİS-İ VÂLÂ'NIN YERİ

I. PADİŞAH-MECLİS-İ VÂLÂ İLİŞKLİERİ

II. BÂB-I ÂLÎ-MECLİS-İ VÂLÂ İLİŞKİLERİ

III. MECLİS-İ VÂLÂ'NIN PROTOKOLDEKİ YERİ

IV. MECLİS-İ VÂLÂ'NIN HALK İLE İLİŞKİLERİ

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

KAYNAKÇA

EKLER

DİZİN

FOTOĞRAFLAR

Benzer Ürünler