Yazarlar

Canikli Ali Paşa

Yazar : RIZA KARAGÖZ
Basım Yılı : 2003
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
ISBN : 975161564X


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 8.40 TL14.00 TL KDV : 0.00 TL
ÖNSÖZ 
KISALTMALAR 
BİBLİYOGRAFYA 
GİRİŞ 
I. BÖLÜM
 
CANİKLİ ALİ PAŞA`NIN HAYATI VE DEVLET HİZMETLERİ
 
A. AİLESİ 
B. DOĞUMU, ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
C. İDARİ SAHADAKİ GÖREVLERİ 
1. Ali Paşa`nın Canik Muhassıllığı 
2. Mutasarrıflıkları 
a. Trabzon Mutasarrıflığı 
b. Amasya Mutasarrıflığı
3. Valilikleri 
a. Trabzon Valilikleri  
b. Erzurum Valilikleri 
c: Sivas Valiliği 
4. Ali Paşa`ya Tevcih Edilen Diğer Görevler 
D. ASKERİ SAHADAKİ GÖREVLERİ 
1. 1768-1774 Osmanlı-Rus Harbi`nde Ali Paşa`nın Görevleri 
a. Hotin Muharebesi`nde Ali Bey 
b. Canik`ten Kırım`a Asker ve Zahire Sevki 
c. Kartal Muharebesi`nde Ali Bey 
d. Ali Paşa`nın Birinci Kırım Seraskerliği 
2. Osmanlı-İran Savaşı`nda Ali Paşa`nın Görevleri
a.Ali Paşa`nın Kars Seraskerliği
b. Ali Paşa`nın Azerbaycan ve Gürcistan Hanlarıyla Muhaberesi 
3. Ali Paşa`nın İkinci Kırım Seraskerliği 
a. Küçük Kaynarca Antlaşması`ndan Sonra Kırım`daki Gelişmeler 
b. Ali Paşa`nın İkinci Kırım Seraskerliği 
4. Ali Paşa`nın Gürcistan`daki Görevleri 
a. 1765-1766 Yıllarındaki Görevleri 
b. Gürcistan Sınırındaki Olaylar Sırasında Ali Paşa`ya Verilen Görevler 
5. Ali Paşa`nın Sinop Tersanesi`nde İnşasına Memur Olduğu Kalyonlar 
II. BÖLÜM 
CANİKLİ ALİ PAŞA`NIN İSYANI VE FİRARI 
A. ALİ PAŞA`NIN İSYAN ETMESİNİN SEBEPLERİ 
1. Ali Paşa Hakkındaki Şikâyetler ve Hükümetin Düşünceleri
2. Ali Paşa`nın Çapanoğlu Mustafa Bey`le Mücadelesi 
a. Mücadelenin Sebepleri 
b. Ali Paşa`nın Çapanoğlu Mustafâ Bey`e Karşı Harekete Geçmesi 
c. Merkezî İdarenin Ali Paşa`ya Karşı Çapanoğlu`nu Desteklemesi 
B. ALİ PAŞA`NIN YAKALANMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR
1. Çapanoğlu Mustafa Bey`in Ali Paşa`yı Yakalamak İçin Görevlendirilmesi
2. Ali Paşa`nın Yakalanması İçin Alınan Tedbirler 
C. ALİ PAŞA`NIN KIRIM`A FİRARI 
D. ALİ PAŞA`NIN FİRARINDAN SONRAKİ GELİŞMELER
1. Karışıklıklara Karşı Canik Sancağı ve Civarında Alınan Tedbirler
2. Ali Paşa`nın Akraba ve Maiyetinin İstanbul`a Gönderilmesi
3. Mikdat Ahmed Paşa`nın Yakalanması 
4. Ali Paşa`nın Maiyetinin Mallarının Müsaderesi
III.BÖLÜM 
FİRARİ ALİ PAŞA`NIN AFFEDİLMESİNDEN SONRAKİ FAALİYETLERİ, ÖLÜMÜ VE ŞAHSİYETİ 
A. ALİ PAŞA`NIN AFFEDİLMESİ
B. ALİ PAŞA`NIN BUNDAN SONRAKİ FAALİYETLERİ 
1. Kırım`da Meydana Gelen Karışıklıklar Hakkında Ali Paşa`nın Düşünceleri 
2. Ali Paşa`nın Şam Emîr-i Haccı Olması Hakkındaki Görüşler
3. Ali Paşa İle Çapanoğlu Mustafa Bey Arasındaki Mücadelenin Sonucu 
C. ALİ PAŞA`NIN SON ZAMANLARINDAKİ DİĞER FAALİYETLERİ ve ÖLÜMÜ 
D. ALİ PAŞA`NIN ŞAHSİYETİ 
E. ALİ PAŞA`NIN ESERLERİ 
F. ALİ PAŞA`NIN SOYUNDAN GELEN ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER 
1. Battal Hüseyin Paşa 
2. Mikdat Ahmed Paşa
3. Tayyar Mahmud Paşa 
4. Ali Paşa`nın Soyundan Gelen Diğer Şahsiyetler 
SONUÇ 
EKLER 
Canikli Ali Paşa`nın Muhallefatı 
Ali Paşa`nın Bafra`da Yaptırdığı Çeşmenin Fotoğrafları 
DİZİN 
FOTOĞRAFLAR 
HARİTA 

Benzer Ürünler