Yazarlar

Tavsiye Ürün

Yukarı-Kür ve Çoruh Boyları`nda KIPÇAKLAR

Yazar : Fahrettin KIRZIOĞLU (Prof. Dr.)
Basım Yılı : 1992
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : I. VII. Dizi-Sayı 121
Dil : Türkçe
ISBN : 9751604591


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ

KAYNAKLAR VE BİBLİYOGRAFYA

I. BÖLÜM

HAZAR DENİZİ İLE KARADENİZ ARASINDA İLK-KIPÇAKLAR (M.Ö. VIII.-M.S. VI.yy)

A- MİLLİ DESTANLAR'DA KIPÇAKLAR

B- KARTEL (Gürcistan) TARİHİ'NDE KIPÇAKLAR, TÜRLKER

C- KAFKASLARA AİT KAYNAKLARDA VE COĞRAFYADA KIPÇAKLAR

 

II. BÖLÜM

KÜR VE ÇORUK BOYLARI'NDA SELÇUKLU FETİHLERİ (1064-1080) VE SON KIPÇAKLAR'IN BATI'YA GÖÇLERİ

A- SELÇUKLULAR'IN YUKARI-KÜR VE ÇORUK BOYLARINI FETHİ

B- DOĞU'DAN SON-KIPÇAKLAR'IN KARADENİZ KUZEYİ'NE GELİŞİ

 

III. BÖLÜM

SON-KIPÇALAR'IN KÜR VE ÇORUK BOYLARI'NA GELİŞLERİ

A-"ESKİ-KIPÇAKLAR"IN GELİŞİ VE ORTODOKSLUKLA GÜRCİSTANI CANLANDIRMASI, YUKARI-KÜR VE ÇORUK BOYLARI'NA GELİŞİ (1195) VE KRALİÇE TAMAR ÇAĞI'NI YÜKSELTMELERİ

C- "ESKİ -KIPÇAKLA"IN ORTODOKS-ÂTABEKLER HÜKÜMETİ"

Ç-ATABEK-YURDU/SA-ATABAGO'DAKİ KIPÇAKLAR'IN TÜRKÇE YER VE KİŞİ ADLARI'NIN KARTEL VE TÜRK KAYNAKLARINDA GEÇENLER

RÈSUMÈ

I. BÖLÜM'E İLAVELER

DİZİN

HARİTALAR

Benzer Ürünler