Yazarlar

TEDBÎRÂT-I PESENDÎDE

Yazar : Doç. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ
Basım Yılı : 1999
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : I XXII. Dizi- Sayı2
Dil : Türkçe
ISBN : 9751610036


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL

KISALTMALAR
ÖNSÖZ
GİRİŞ
I- Ebû Sehl Nu'mân Efendi' nin Hayatı ve Şahsiyeti
II - Yazma Eserin Karakteristiği ve Değerlendirilmesi
A - Şeklî Özellikler 
B - Eserin Yazılmasına Sebep Olan Târihî Arka Plan
1- Birinci  Makalenin Yazılmasına Sebep Olan Hâdiseler
2- İkinci Makalenin Yazılmasına Sebep Olan Hâdiseler
3- Üçüncü Makalenin Yazılmasına Sebep Olan Hâdiseler
C- Muhtevâ Özellikleri
METİN
a - Du'â
b - Mukaddime
c - Makale-i Evvel
d - Makale-i Sânî
e - Makale-i Sâlis
KAYNAKÇA
DİZİN

Benzer Ürünler