Yazarlar

Türk Gümrük Tarihi Başlangıçtan Osmanlı Devletine Kadar

Yazar : Dr. Turhan ATAN
Basım Yılı : 1990
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : I VII. Dizi, Sayı: 109
Dil : Türkçe
ISBN : 9751602238


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 4.80 TL8.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ

GİRİŞ

A - KONU

B - TARİH ÖNCESİ GÜMRÜKLER

C - TÜRKLER VE GÜMRÜKLER

BİRİNCİ BÖLÜM

İSLÂMİYETTEN ÖNCE GÜMRÜKLERİMİZ

I- Büyük Hun Devleti

II - Göktürkler

III- Uygurlar

IV - Hazarlar

V - Kumanlar

VI - Tuna Bulgarları

 

İKİNCİ BÖLÜM

İSLÂM GÜMRÜKLERİ

I- Vergi Sistemi ve Gümrükler

II - İslamiyetten önce durum

III - İslâmiyet dönemi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İSLÂMİYETTEN SONRA GÜMRÜKLERİMİZ

I- Saman Oğulları

II - Karahanlılar

III - Gazneliler

IV - Volga Bulgarları

V - Selçuklular

VI - Harezmşahlar

VII - Anadolu beylikleri

VIII - Mısır Türk Memlûkleri

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

ANSİKLOPEDİ VE DERGİLER

DİZİN

Benzer Ürünler