Yazarlar

Tavsiye Ürün

Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları III

Yazar : Bahaeddin YEDİYILDIZ, Mehmet ÖZ, Ünal ÜSTÜN
Basım Yılı : 2002
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : III, XXVII. Dizi, Sayı: 1b
Dil : Türkçe
ISBN : 9751614929


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 12.00 TL20.00 TL KDV : 0.00 TL

SUNUŞ
II- YENİ YAZI METİN 
Kanunnâme 
- Kazâ-i Canik-i Bayram 
- Kazâ-i Saülmış 
- Kazâ-i Ünye 
- Kazâ-i Tirme 
-Kazâ-i Arım 
- Kazâ-i Samsun 
- Kazâ-i Bafra 
- Kazâ-i Gedegra 
- Kazâ-i Kocakayası 
- Kazâ-i Kavak 

III- TIPKIBASIM 
IV- DİZİN  
TABLOLAR LİSTESİ
I. TD 387'ye göre Canik Livası Kazâlan    
II. a. Köy ve mezraların Bir Özeti  
II. b. Canik Kazalarında Köyler ve Mezraalar  
III. TD 387'ye göre Canik Sancağı Genelinde Kayıtlı Nüfus
IV. Canik Sancağında Toplam Gelir ve Dağılımı  
V. TD 387'ye göre Canik Sancağı Kazâlannda Nüfus  
VI. Kasabalarda Nüfus  
VII. Canik Sancağı Kazâlannda Gelirlerin Bölüşümü  
VIII. Kasabalardan Sağlanan Gelirler 
K. Canik'ten Gelir Sağlayan Vakıflar  
X. Canik Livasmda Mülk Sahipleri  
XI. Canik Sancağında Vakıf ve Mülk Gelirleri  
XII. Yerleşim Birimleri 

Benzer Ürünler