Yazarlar

Tarihten Günümüze Türk-İran İlişkileri Sempozyumu (16-17 Aralık 2002)

Yazar : Türk Tarih Kurumu
Basım Yılı : 2002
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : Dizi: XXVI, Sayı: 11
Dil :
ISBN : 9751616808


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 14.40 TL24.00 TL KDV : 0.00 TL

Türk Tarih Kurumu Baskını Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun Konuşması

Kültür ve  İslâmî İlişkiler Kurumu Araştırma ve  Öğretim Yardımcısı
Dr. Seyyid Abbas Nebevî'nin Konuşması

Erdoğan Mercii, Sultan Tuğrul Bey Zamanında Iran

Attâullah-i Hasanî, İranlı Tarihçilere Göre Osmanlı İran İlişkilerindeki
Krizin Nedenleri (985/1049/1577-1639)  

Feridun Emecen, Osmanlı Devleti'nin "Şark Meselesi"nin Ortaya Çıkışı İlk
Münasebetler ve İç Yansımaları

Mehmet İpşirli, Osmanlı Vekayinâmelerinde İran (XVI-XVTI. Asırlar)  

İsmail Aka, Anadolu'dan İran'a Göçler

Muhammed Takî İmâmî-yi Hoyî, Moğol İlhanlıları Zamanında Anadolu'da
İran Kültür ve Medeniyetinin Nüfuzu

Mehrengiz-i Mezahirî,IX-XI. (XV.-XVII.) Yüzyıllarda İran-Türkiye Arasındaki
Kültürel İlişkier

Rızâ Şabânî, Efşariye ve Zendiye Döneminde (H. 1135-1210/M. 1723-1796)
İran-Osmanlı İlişkileri

Hadi Vekili, 1920-1940 Yıllarında Ortadoğu'daki Kültürel Söylemler

Mürsel Öztürk, Farsça'nın Türk Kültüründeki Yeri

Abdu'r-Resûl  Hayrendîş,  İran  Hamâselerinin  Horasan'dan  Anadolu
Sınırlarına İntikâli ve Tema Bakımından Gelişimi

Esin Kahya, Teşrih-i Ebdan Adlı Eser ve Değerlendirilmesi

Yusuf Sarınay, Türk-İran İlişkilerinin Arşiv Kaynakları

Levhalar   


Benzer Ürünler