Yazarlar

Tavsiye Ürün

İbretnümâ-yı Devlet (Tahlil ve Tenkitli Metin)

Yazar : Ahmet ÖĞRETEN (Yay. Haz.)
Basım Yılı : 2002
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil :
ISBN : 9751614511


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 18.00 TL30.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
ESER VE YAZAR HAKKINDA İNCELEME

I. ESERİN ADI- TEL'İF SEBEBİ VE TARİHİ
II. ESER VE MÜELLİF HAKKINDA XIII

1. Bibliyografik ve ansiklopedik eserlerde verilen bilgiler
2. Arşiv belgelerinde Kesbî
3. Müellifin eserinde kendisinden bahs etmesi

III. İBRETNÜMÂ-YI DEVLET'İN NÜSHALARI

1. Nüshaların Tavsîfi
2. Nüshaların Tasnîfi

a. A Nüshası (Millet Ktph. Ali Emîri, Tarih nr. 484)
b. B Nüshası (İstanbul Üniversitesi Ktph. TY, 5943)

IV. KESBÎ'NİN İSTİFADE ETTİĞİ KAYNAKLAR
V. ESERİN İLMÎ KIYMETİ
VI. ESERDE DİL- USLÛB VE İMLÂ
VII. ESERİN MUHTEVÂSI
METİN TESİSİNDE UYGULANAN USÛL
BİBLİYOGRAFYA
METNİN İÇİNDEKİLER
METİN
İNDEKS

Benzer Ürünler