Yazarlar

Tavsiye Ürün

Alaeddin KEYKUBAT Devri Türkiye Selçuklu Devri Siyasi Tarihi, 2003

Yazar : Emine UYUMAZ
Basım Yılı : 2003
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
ISBN : 9751615658
Ağırlık (kg) : 0.37
Fiziksel Özellikleri : 130 Sayfa, 1. Hamur

Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 4.80 TL8.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ 
GİRİŞ 
SULTAN I. ALÂEDDÎN KEYKUBAD DEVRİNE KADAR KISACA TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ
I. BÖLÜM
I. ALÂEDDÎN KEYKUBAD`IN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI
1. Çocukluğu
2. Meliklik Devri
a. Tokat Meliki Tayin Edilişi 
b. Alâeddîn Keykubad`ın Kardeşi I. İzzeddîn Keykavus İle Olan Taht Mücadelesi ve Esareti 
II. BÖLÜM
 
I. ALÂEDDÎN KEYKUBAD`IN SULTAN OLUŞU VE ANADOLU BİRLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN YAPTIĞI MÜCADELELER 
1. Tahta çıkışı 
2. Alâiye ve Alara Kalesi`nin Fethi
3. Sultanın Devlet Erkânından Bazılarını Cezalandırması
4. Ermeni Krallığı ile Olan Mücadelesi 
5. Suğdak Seferi 
6. Hısn-ı Keyfa Artuklularının İlhakı
7. Erzincan Mengücek Beyliği’nin İlhakı
8.Trabzon Seferi 
9. Alâeddîn Keykubad`ın Celaleddîn Harezmşah ile Olan Mücadelesi ve Yassıçimen Savaşı
10. Erzurum`un İlhakı 
11. Gürcistan Seferi 
III. BÖLÜM
 
SULTAN I. ALÂEDDÎN KEYKUBAD`IN KOMŞU DEVLETLERLE OLAN MÜNASEBETLERİ 
1. Alâeddîn Keykubad`ın Eyyûbîlerle Olan Münasebetleri 
2. Abbasi Hilâfetiyle Olan İlişkileri 
3. İznik İmparatorluğu ile Olan Münasebetleri 
4. Avrupa Devletleri ve Kıbrıs Latinleri (Haçlıları) ile Olan Münasebetleri 
5. Moğollarla Olan Münasebetleri 
IV. BÖLÜM
 
SULTAN ALÂEDDÎN KEYKUBAD`IN ÖLÜMÜ VE ŞAHSİYETİ
SONUÇ  
KRONOLOJİ
SÖZLÜK 
BİBLİYOGRAFYA 
DİZİN 
EKLER 

Benzer Ürünler