Yazarlar

Tavsiye Ürün

Lâle ile Başladı-It began with Tulip

Yazar : Zeki ÇELİKKOL, Alexander De GROOT, Ben J. SLOT
Basım Yılı : 2000
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil :
ISBN : 9751613604


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 12.00 TL20.00 TL KDV : 0.00 TL

Önsöz

Birinci Bölüm : Resmî İlişkilere Giden Yol

İkinci Bölüm : Resmî İlişkilerin Kurulması

Üçüncü Bölüm : Haga ve Selefleri

Dördüncü Bölüm : Warner ve Colyer Ailesi

Beşinci Bölüm : İstanbul'dan Zevk Alan Bir Büyükelçi, Büyükelçi Cornelis Calkoen

Altıncı Bölüm : Büyük Ticarî Faaliyetin İkinci Dönemi

Yedinci Bölüm : Frederik Gijsbert van Dedem Van de Gelder ve Devrim Vakti

Sekizinci Bölüm : Gaspard Testa Döneminde İlişkilerin Yeniden Kurulması,1814-1839 Dokuzuncu Bölüm : Yeni Döneme Uyum Sağlama, 1839-1920

Dokuzuncu Bölüm : Yeni Döneme Uyum Sağlama, 1839-1920

Onuncu Bölüm : Kemal Atatürk ve Modern Türkiye'nin Doğuşu

Onbirinci Bölüm : Atatürk'ün Türkiyesi ile Hollanda Arasındaki İlişkiler

Sonsöz
Ekler
Seçme Bibliyografya
Dizin

Benzer Ürünler