Yazarlar

Dışişlerinde 34 Yıl 2/2

Yazar : Feridun Cemal ERKİN
Basım Yılı : 1999
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : II. Cilt, 2. Kısım XVI. 40(b1)
Dil :
ISBN : 975161080X


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL

Nato Paktı — Türkiye Konusundaki Tartışmalar (1951) 325 Fransanın tutumu 325. — İstanbul'da toplanacak Parlementerler Birliği Konferansı 325. — Belçika'nın kararı 325. — Avrupa'da aleyhimize yayınlar 325. — İngiliz görüşüne Mısır'ın tepkisi 326. — İngiltere Pakta kabulümüze razı oluyor 326. — Londra'dan falsolu bir ses 327. — Yugoslavya'da mı Pakta girecek? 328.
Nihayet Pakta Gidiyoruz: Ottowa Kararı (Şubat 1952) 331 New York Times'in bir telgrafı 332. — ABD Senatosunda görüşmeler 333. — Fatih Rüştü Zorlu Nato Delegesi 337. — Ortadoğu Komutanlığı tasarısı
337. — Mısır sefirinin bir sözü 338. — Bayar'ın Başkan Truman'a cevabi mesajı 338. — Acheson ile görüşme 339. — Müttefiklerle Ankara görüşmeleri 340.— Mısır'a dörtlü teklif 341. — Atlantik Paktı hakkında Sovyet Büyükelçisinin bir teşebbüsü 342. — Mısır Rusya'ya mı yaklaşıyor? 343. — McGhee'nin Ankara Büyükelçiliğine atanması 343. — Ankara Belediye Başkanının ziyareti 344.— Churchill'in Amerika'yı ziyareti 344. — McGhee'nin halefi Byroad 349. 1952 Yılı Başında Süveyş Sorunu ve Ortadoğu Komutanlığı Tasarısı 351 Süveyş buhranı 351. — Süveyş buhranında yeni gelişmeler 352.— Yunanistan'ın bir müracaatı 353. Amerikan Genel Seçimleri (Kasım 1952) 357 Demokratlar 357. — Cumhuriyetçiler 359. — Cumhuriyetçi Kurultayı 361. — Kurultay sonrası 362. — İki parti üzerinde değerlendirme 363.— Demokrat Kurultayı 364. — Seçim savaşı 366. — Seçim arifesi 370.— Eisenhower yeni cumhurbaşkanı 371. — İktisadi yardım sorunu 374.—  Cumhurbaşkanımızın tebrikleri 376.1952'de Uluslararası Gelişmeler 377 Avusturya Anlaşması 377. — Devlet adamlarımızın Londra'yı ziyareti 379. — Amerika-İspanya müzakereleri 379. — Türk-Yunan-Yugoslav işbirliği 379. — Sovyetlerde diplomatik atamalar 380. — Müsteşar Menemencioğlu'nun Bakanlığa avdeti 381. — İngiltere-Mısır ilişkileri 381. — Mısır Büyükelçiliğinin sözleri 382. — Yunanistan seçimleri 383. — Yardım sorunu 383. — Dış ödeme açığımız 384. — Maestro Stokowski 386. —1952 yılına bir bakış 387. — Deniz aşırı siparişler 388. — Kore'de durum 389. 1953 Yılı Olayları 391 Yeni Dışişleri Bakanı Dulles'in seyahati 391.— Eski Muharipler Derneğinin bir daveti 392. — Cumhurbaşkanının kabulü 392. — Eugen Black'ın Türkiye seyahati 392. — Genel vaziyet hakkında raporuma cevap 393. — Dulles'in seyahatten avdeti ve bir olay 396. — Dışişleri Bakanının daveti 398.— Churchill'in  Amerika  seyahati   398. — Libya  Büyükelçisinin  bir  müracaatı 401. — Ailemizde büyük bir matem 401. — Amerika'dan kredi sağlanması
402. — Büyükelçi Guggenheim ve basın balosu 404. — Stalin'in ölümü 405.— İstanbul Valisinin Başkana takdimi 406. — General Shepard ile bir görüşme 408. — Churchill'in Vaşington'u ziyareti hakkında bir haber 408. — İstanbul'un Fethinin 500'üncü yıldönümü 410. — Bazı üzücü olaylar 410. — Zorlu-Polatkan ziyareti 411. — Türk-Yunan-Yugoslavya yakınlaşması 412.— Tennessee'yi ziyaret 414. — New Orleans'a davet 416. — Yunan kral ve kraliçesinin Amerika'yı ziyareti 416. — Eşimin rahatsızlığı 418. — Üçler top¬lantısı 422. — Kongre seçimleri 423. — Sovyetler Birliği'nde durum 424.— Basın Kulübünden bir telkin 425. — Churchill-Eisenhower-Laniel görüşmeleri 425. —  Cumhurbaşkanımızın ziyareti için cevap alamıyorum 426. — Pakistan Genel Valisinin Amerika'yı ziyareti 426. — Bermuda Müttefikler toplantısı 427. — Atatürk'ün Anıt-kabire nakli 429. — Cumhurbaşkanımızın Yunan kralına mesajı. 429 — Yardımların hibeye tahvili 430. — Ek yardım 434.— İngiltere-Amerika ilişkileri 434. — Garner ile bir görüşme 436. — Yeni kongrede eğilimler 437. — Uluslararası Baro Cemiyetinin toplantısı 437. — Kore siyasî konferansı 437. — Randall'ın görevi 438. — Hükümetten bir hususun aydınla¬tılmasını rica ediyorum 438. — Belgrad'a yeni Amerikan Büyükelçisi tayini sorunu 438. — Borcumuzun Türk lirasına tahvili 439. — Boğazlar Sorunu 439. — Yine ek yardım 440. — Cumhurbaşkanımızın beklenen ziyareti hakkında bir yorum 440. — Başkanımızın ziyaret programı 440. — Avusturya ve Alman¬ya sorunları 441. — Yeni Başkanın diplomatlara ziyafeti 442. — Bir büyükelçi ile protokol ihtilafı 442. — Amerika'da sosyete ilişkilerimiz 443. — Maestro Sto-kowski'nin bir teşebbüsü 443. — Bakan Başyardımcısı ile görüşme 444. —1953/ 1954 mali yılı 445. — Başbakanın Cumhurbaşkanına telli mesajı 445. Cumhurbaşkanımız Bayar'ın ve Arkasından Başbakanımız Menderes'in ABD'yi ziyaretleri ve öbür olaylar (1954) 447 Los Angeles'da Rotary adına bir müracaat 453. — Dallas ziyareti sırasında Dünya Bankasıyla bir sorun 454. — Bir Ermeni kışkırtması 458. — Yeni ispanya Büyükelçisi 459. — Londra'dan Çin ile ilgili bir haber 460. — Eisenhovver'in sözleri 461. — Dulles'ın Paris ve Londra seyahati 461. — Zorlu ile Dünya Bankası işi üzerinde bir tartışma 462. — Başbakanımızın Amerika'yı ziyaret hazırlığı 464. — Başbakan Amerika'da (Haziran) 466. — Tarsus gemimizin ziyareti 468. — Pan Amerikan Uçak Şirketinin bir teklifi 469. Mezunen Memlekete Gidiyorum (Temmuz 1954) 471
Ulaştırma Bakanımızla konuşmanın sonuçları 4 74. — National City Bank ile müzakerelerimiz 474. — Pan Amerikan ile anlaşmamız 476. Amerikan Dışişleriyle ve Diplomatlarla Yeni Temaslar 477 New York Times'm hakkımızdaki yazısı 478. — Kıbrıs sorunu 479.— Amerika'da Yunan çabalan 481. — Başbakanımızın Kıbrıs sorunu üzerine Dulles'a mesajı 481. — Kıbrıs işinde Afganistan ve öbür bazı ülke büyükelçileriyle temaslar 483. — Uluslararası Bankaların yıllık toplantısı 485. — Leros Adası sorunu 487. — Bürüksel Paktı'na katılmamız hakkındaki teşebbüs 490.— Hububat ihtiyacımız 491. — New York Times'in Türkiye hakkında üç yazısı ve yankılan 496. 1955 Yılı Olayları 503 Ailemizde meşum bir olay 503. — Bağdat Paktı 503. — İsrail Büyükelçisi¬nin ziyareti 506. — Zorlu-Stassen görüşmesi 507. — Paris'teki Büyükelçiliğimiz binası 507. — Hazine bakanı ile bir görüşme 508. — Malenkov'un istifası 508.— Türkiye-Irak Anlaşması hakkında New York Times'de bir yorum 509. — Suriye Bağdat Paktı'na karşı mı? 511. — Yol inşa programımız hakkında 512. — Batı Almanya'nın Nato'ya katılması 513. — Esenbel'in Vaşington ziyareti 513.— Nato kuvvetler statüsü 513. — Bağdat Paktı hakkında Amerikan görüşü 514. — Vaşington sosyal hayatının bir özelliği 516. — Uzakdoğu sorunu 516. — Türk-Yunan ilişkileri hakkında G. Ailen ile bir görüşme 520. — Kıbrıs için Yunanistan lehine kongrede  bir  teşebbüs   522. — Yugoslavya  Büyükelçisinin  beyanatı 523. — Kemoy ve Matsu adaları 523. — Vaşington'da görevim sona eriyor.
524. — Barış için atom 525. — Yeni Büyükelçi Haydar Görk 526. — Morano'nun Kıbrıs önerisinin âkibeti 529. — Madrid Büyükelçiliğine atanıyorum 529. — Fatin Rüştü Zorlu'nun Vaşington'u ziyareti 529. — İspanya ve Nato
530.—New York Times'da hakkımda bir yazı 530.—Evening Standard gazetesinin hakkımdaki yazısı 531. — Kongrede hakkımızda verilen veda nutukları 532. — Senatör Bridges'in Senatodaki nutku 532. — Temsilci Dorn'un Temsilciler Meclisindeki nutku 533. — Haydar Görk Vaşington'daki görevine geliyor (Mayıs) 534. — Senatonun şerefimize ziyafeti 534. — Dışişleri Bakanlı¬
ğının veda ziyafeti 535. Birleşik Amerika Hakkında Genel Bilgi ve Mütalaalar 541 Başkanlar hakkında mütalaalar 543. — Bir Türk için ABD 544.

Ekler
Dizin

Benzer Ürünler