Yazarlar

Tavsiye Ürün

Dulkadir Beyliği

Yazar : Prof. Dr. Refet YİNANÇ
Basım Yılı : 1989
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : VII. Dizi, Sayı: 108
Dil : Türkçe
ISBN : 9751601711


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 4.80 TL8.00 TL KDV : 0.00 TL
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ  
KISALTMALAR 
GİRİŞ  
I. BÖLÜM
BEYLİĞİN MENŞEİ VE KURULUŞU
Dulkadirliler'in Menşei 
Beyliğin Kuruluşu  
Zeyneddin Karaca Bey 
Halil Bey  
Şevli Bey 
II. BÖLÜM
OSMANLI-MEMLUK-AKKOYUNLU REKABETİ VE DULKA-
DİRLİLER 
Sadaka Bey  
Nasreddin Mehmed Bey 
Süleyman Bey 
Melik Arslan Bey  
III. BÖLÜM
BEYLİK ÜZERİNDE OSMANLİ-MEMLUK NÜFUZ MÜCA¬
DELESİ 
Şahbudak Bey  
Şehsuvar Bey  
Şahbudak Bey (İkinci Beyliği) 
IV. BÖLÜM
BEYLİĞİN SAFEVİLER VE OSMANLILAR İLE MÜCADELESİ
VE SONU  
Alauddevle (Bozkurt) Bey  
Ali Bey (Şehsuvaroğlu)  
V. BÖLÜM
MÜESSESELER 
A — İdarî Müesseseler 
i — Hükümdar 
2 — Saray 
3 — Divan  
4 — Ordu 
5 — Adalet  
B — Kültür Müesseseleri 
i — Camiler ve Mescidler 
2 — Medreseler 
3 — İmaret 
4 — Zaviyeler 
Resume  
Ekler  
Bibliyografya 
Dizin 
Soy Kütüğü

Benzer Ürünler