Yazarlar

Anafartalar Muharebatı`na Ait Tarihçe

Yazar : Uluğ İĞDEMİR
Basım Yılı : 1990
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : XVI. Dizi, Sayı: 41
Dil : Türkçe
ISBN : 9751602114


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 3.00 TL5.00 TL KDV : 0.00 TL
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ    
GİRİŞ       
ANAFARTALAR MUHAREBATİ'NA AİT TARİHÇE
METHAL 
19 UNCU   FIRKA   MINTIKASI   İLE   ANAFARTALAR   MINTIKASI
HUDUDU   HAKKINDA  MÜNAKAŞAT 
MÜHİM HABER  
ARIBURNU - ANAFARTALAR   MUHÂREBÂTI. (24 TEMMUZ 1331 / 6 AĞUSTOS   1915)  
24/25 Temmuz 1331   (6/7 Ağustos 1915) gecesi    
Düşmanın,   19 uncu   fırka  cephesinden,   Conkbayırı   istikametinde taarruzu  
26 Temmuz 1331 (8 Ağustos 1915) günü 
İKİNCİ FASIL (Anafartalar Muharebatı)   
Arıburnu cephesinden Anafartalar gurubu karargâhına hareketim ...
27 Temmuz 1331 (9 Ağustos 1915) günü 
CONKBAYIRI MINTIKASINA   HAREKETİM    
Yeni taarruz hakkında müdavelei efkâr 
Çamlıtekke ile Conkbayırı  arasında  
Sekizinci fırka karargâhında vaziyetin tetkiki    
Anafartalar  cihetine bir nazar  
28 TEMMUZ   1331 (10 AĞUSTOS   1915) CONKBAYIRI TAARRUZU
Şayanı endişe bir ân  
Son karar  
3 AĞUSTOS MUHAREBESİ 
6 Ağustos günü  
8 Ağustos   günü ve muharebesi  
14 Ağustos Kayacık ağılı muharebesi   
İZZETTİN BEYİN RAPORU 
İNDEKS  
SÖZLÜK

Benzer Ürünler