Yazarlar

Tavsiye Ürün

XVI. Yüzyıl Larende (Karaman) Kazasında Yerleşme ve Nüfus

Yazar : Osman GÜMÜŞÇÜ
Basım Yılı : 2001
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : XIV. Dizi - Sa. 25
Dil : Türkçe
ISBN : 9751614589


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL

HARİTALARIN LİSTESİ

TABLOLARIN LİSTESİ

GRAFİKLERİN LİSTESİ

KISALTMALAR

ÖNSÖZ                                                     

XVI.YÜZYIL LARENDE (KARAMAN)
      KAZASINDA YERLEŞME VE NÜFUS

GİRİŞ                                                      

     A - AMAÇ VE METOD

     B - KAYNAK OLARAK MUFASSAL TAHRİR
     DEFTERLERİ

     C - KAPSAM

     D - ARAŞTIRMA SAHASININ YERİ VE
           GENEL COĞRAFÎ ÖZELLİKLERİ

1-YERLEŞMELER

     1. 1 - YERLEŞMENİN EVRİMİ
              (BAŞLANGICINDAN XVI. YY.'A
              KADAR)

     1. 2 - XVI. YÜZYILDAKİ YERLEŞME
              MERKEZLERİNİN TESPİT  EDİLMESİ

     1. 3 - MUFASSAL TAHRİR DEFTERLERİNE
             GÖRE YERLEŞMELER

         1. 3. 1 - LARENDE (KARAMAN) ŞEHRİ
                      (NEFS-İ LARENDE)

         1. 3. 2 - KÖYLER (KARYELER)

         1. 3. 3 - MEZRAALAR

SONUÇ                                               

ÖZET         

ABSTRACT

KAYNAKÇA                                   

     I- ARŞİV VESİKALARI     

     II- YAYIMLANMIŞ VESİKALAR   

     III- KAYNAK VE ARAŞTIRMA ESERLER           

IV  HARİTA VE PLANLAR    

DİZİN

FOTOĞRAFLAR

BELGELER

Benzer Ürünler