Yazarlar

Beyâni Mustafa Bin Carullah: Tezkiretü`ş-Şuarâ

Yazar : Dr. İbrahim KUTLUK
Basım Yılı : 1997
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : XVIII. Dizi, Sayı: 7
Dil : Osmanlıca - Türkçe
ISBN : 9751608627


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL
HAYATI     
SANATI VE ÜSLUBU 
HASAN ÇELEBİ VE BEYÂNÎ TEZKİRELERİ    
BEYÂNÎ'NİN EKLEDİĞİ ŞAİRLER  
TEZKİRENİN İÇİNDEKİLER (I. ve II. BÖLÜM)   
YAZMALAR ÜZERİNE, YAZMALARIN KAYNAKLARI 
BEYÂNÎ'NİN YARARLANDIĞI YAZMA   
YAZMALARIN ELEŞTİRİSİ   
YAZMALARIN MADDÎ TANIMI     
YAZMALARIN YAZIM ÖZELLİĞİ     
ELEŞTİRİLİ METİNDE UYGULANILAN YAZIM    
TEZKİRENİN ÖZETİ

Benzer Ürünler