Yazarlar

Tavsiye Ürün

Ioannes Kınnamos`un Historia`sı (1118 - 1176)

Yazar : Işın DEMİRKENT (Prof. Dr.)
Basım Yılı : 2001
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : XIX. Dizi - Sa. 18
Dil :
ISBN :


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 8.40 TL14.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ

GİRİŞ
 
HISTORIA
 
IOANNES KOMNENOS'UN İMPARATORLUK DEVRİ
 
BİRİNCİ KİTAP
 
1. Ioannes Kinnamos'un tarih ve tarih yazarlığı hakkındaki düşünceleri
 
2. Ioannes Komnenos'un imparatorluk tahtına çıkışı ve Türklere karşı düzenlediği Phrygia seferi; Laodikeia'nın geri alınışı; Sozopolis'in zaptı
 
3. Ioannes'in Antalya bölgesine gidişi; Peçeneklere karşı sefer; Peçenekler ile savaş
 
4. Anadolu'daki Türkler üzerine yeni bir saldırı; Macarlar ile savaşın sebebi; Macarların Belgrad ve Braniçevo'yu zaptı
 
5. Sırpların ayaklanması; Macarlar ile yeniden savaş; Danişmendliler üzerine sefer ve Kastamonu'nun zaptı
 
6. Danişmendlilerin Kastamonu'yu geri alması; imparatoriçe Eirene'nin ölümü; Danişmendli Beyi'nin ölümü; imparatorun Kastamonu ve Çankırı'yı tekrar zaptetmesi
 
7. İmparatorun Isauria ve Kilikia seferi; Silifke, Misis ve Anazarba'nın Ermeni Leon'dan geri alınması
 
8. İmparatorun Antakya Haçlı Prinkepsliği üzerine yürüyüşü, şehri kuşatması; Antakyalılar ile yapılan anlaşma; Bizâa ve Kefertâb'ın zaptı; Şeyzer kuşatması; müslümanlarla anlaşma; dönüş sırasında Bizanslıların Kilikia'daki kaleleri zaptı
 
9. İmparatorun Niksar seferi
 
10. İmparatorun Sozopolis ve Pusguse (Beyşehir Gölü) üzerine seferi; ikinci kez Antakya seferi; imparatorun ölümü ve oğlu Manuel'in Kilikia'da imparator ilân edilmesi
 
MANUEL KOMNENOS'UN İMPARATORLUK DEVRİ
 
İKİNCİ KİTAP
 
l. Manuel'in Byzantion'a dönüşü
 
2. Manuel'in patrikliğe Mikhail'i getirmesi
 
3. Antakya üzerine karadan ve denizden ordu gönderilmesi; Antakya prinkepsi Raymond'un Byzantion'a gelmesi ve imparator Manuel'in vassali olması
 
4. Manuel'in Bertha von Sulzbach ile evlenmesi; Türk hücumlarına karşı Melangeia (Sakarya) bölgesinin güçlendirilmesi; Manuel'in ablası Maria'nın ölümü
 
5. Manuel'in Türkiye Selçuklu sultanı Mesud'a karşı ilk seferi; Afyon yakınındaki savaş; Akşehir'in zaptı; Konya üzerine yürüyüş
 
6. Konya'nın kuşatılması ve şehir yakınında savaş; Bizans ordusunun geri çekilişi
 
7. Sultan Mesud'un geri çekilen Bizans ordusunu hırpalaması; megas domestikos Aksukhos'un orduyu disiplin içinde tutmaya çalışması; Manuel'in lüzumsuz kahramanlık gösterileri
 
8. Türk saldırılarının devamı
 
9. Menderes bölgesine varış; Türklerin devam eden takibi; Manuel'in yaralanması; Byzantion'a dönüş
 
10. Kosmas'ın patriklikten azledilmesi
 
11. Türklere karşı savaş hazırlığı ve anlaşma yapılması
 
12. İkinci Haçlı Seferi'nin başlaması
 
13. Haçlıların imparatorluk arazisinden geçişi
 
14. Haçlıların Çatalca ovasında sel felâketine uğramaları
 
15. Alman kralı III. Konrad Byzantion'da; Alman Haçlıların küstahlıkları ve Bizans birlikleri tarafından yenilgiye uğratılmaları
 
16. Konrad'ın imparator Manuel ile anlaşması ve Anadolu’ya geçişi ; Alman Haçlı ordusunun Dorylaion yakınında Türkler tarafından yenilgiye uğratılması
 
17. Fransa kralı VII. Louis’nin Haçlı seferi ; Byzantion'a gelişi ve Anadolu’ya geçişi
 
18. Nikolaos Muzalon'un patrikliğe getirilmesi
 
19. Alman kralı Konrad'ın Efes'den İstanbul'a dönmesi ve sonra deniz yoluyla Filistin’e
 
20. Kral Konrad'ın Almanya’ya dönmesi ve ölümü; Friedrich’in Alman tahtına çıkması
 
ÜÇÜNCÜ KİTAP
 
1. Roger’nin Apulia bölgesini ele geçirmesi ve Sicilya Norman kralı ilân edilmesi
 
2. Sicilya Normanlarının Korfu adasına Yunanistan’a saldırısı
 
3. Manuel'in Normanlara karşı harekete geçmesi ve bu arada Kuman'lar ile savaş
 
4. Korfu'nun Bizanslılar tarafından kuşatılması; Stephanos Kontostephanos’un savaşta ölümü
 
5. Bizanslılar ile müttefikleri Venedikliler arasında kavga çıkması; Korfu’nun teslim oluşu
 
6. Sicilya Normanlarına karşı başarısız girişimler ; Alman-Macar-Sırp anlaşması; Manuel'in Sırplara karşı başarılı seferi ve Byzantion’a dönüşü
 
7. Sırplara karşı yeniden sefer; Sırp-Macar ittifakı
 
8. Manuel'in müttefik Sırp-Macar ordusuyla savaşı
 
9. Sırp büyük jupan'ının af dilemesi ve anlaşma; Manuel'in başkente dönüşü
 
10. Macarlarla savaş; Bizanslıların Zeugminon’u zaptı
 
11. Macarlarla savaşın devamı: barış yapılması: Manuel'in kızı Maria’nın doğumu
 
12. Sicilya kralı II.Roger'nin ölümü; yerine oğlu I.Guillaume'un geçmesi ve imparator Manuel'e barış teklifi; teklifin reddi; Macar kralı II.Geyza'nın anlaşmayı bozması; Macarlar ile savaşın yeniden başlaması ve tekrar barış yapılması
 
13. Sicilya üzerine gönderilen filonun başarısızlığı
 
14. Macarların anlaşmayı bozması; Manuel'in Tuna bölgesine gidişi; yeniden barış yapılması; Andronikos Komnenos'un Kilikia'ya gönderilmesi
 
15. Ermeni II.Thoros'un Andronikos'u baskına uğratıp yenmesi
 
16. Andronikos'un Braniçevo duks'luğuna tayini; imparatorluk ordusunda yeniden yapılanma
 
17. İmparatorun yeğeni Ioannes Komnenos'un savaşta gözünden yaralanması; Andronikos'un Manuel'e ihanet plânları
 
18. Andronikos'un Manuel'e suikast teşebbüsleri
 
19. Macarlarla yeniden savaş ve kralın barış isteği
 
DÖRDÜNCÜ KİTAP
 
1. Alman hükümdarı Friedrich ile Manuel arasındaki ilişkiler
 
2. Sicilya kralı I.Guillaume'a karşı Bassonville kontunun isyanı; kont ile anlaşan Manuel'in İtalya'ya müdahalesi
 
3. Kumandan Mikhail Palaiologos ve Ioannes Dukas'ın Güney İtalya'ya gönderilmesi; Viesti ve Bari'nin zaptı
 
4. Trani ve Giovinazzo'nun ele geçirilmesi
 
5. Monopoli'nin kuşatılması
 
6. Sicilya kuvvetlerinin Bassonville kontuna karşı harekete geçmesi; Manuel'in İtalya'ya yeni bir filo göndermesi; Bosko kalesinin zaptı
 
7. Montepeloso ve Gravina'nın zaptı; Mikhail Palaiologos'un ölümü
 
8. Ioannes Dukas'ın Massafra üzerine yürüyüşü; Polymilion ve Mottola'nın zaptı
 
9. Monopoli'nin zaptı
 
10. Brindisi şehrinin zaptı
 
11. Sicilya kralının Bizans kuvvetlerine karşı harekete geçmesi; denizde mücadele; Bizans kuvvetlerinin Brindisi içkalesine hücumu
 
12. Manuel'in İtalya'ya tekrar filo göndermesi; Bassonville kontunun Sicilya kralının tarafına geçmesi
 
13. Sicilya kralının Brindisi üzerine yürümesi; Bizanslılarla karada ve denizde savaş; Bizans kuvvetlerinin yenilgisi
 
14. Manuel'in yenilgiden duyduğu üzüntü; protostrator Aleksios Aksukhos'un Ankona'ya gönderilmesi; Aleksios'un pek çok şehri ele geçirmesi; Cassino'nun zaptı; Güney İtalya'da üçyüzden fazla yerin itaat altına alınması; Papa'nın Sicilyalıların tarafını tutması
 
15. Aleksios Komnenos ve Ioannes Dukas'ın esir düşmesi; Sicilya kralına vaatleri ve Bizans başarılarının sonuçsuz kalması; Manuel'in Sicilya kralı ile anlaşma yoluna gitmesi
 
16. Byzantion'da dinî tartışmalar; Soterikhos'un patriklikten azledilmesi
 
17. Manuel'in Anadolu seferi; Aşağı Phrygia bölgesinde Türklere saldırısı; Kilikia üzerine yürümesi; Anazarba ve Tarsus'un zaptı ; Renaud de Châtillon'un Kıbrıs'ı yağmalaması
 
18. Manuel'in Antakya üzerine yürümesi; Antakya prinkepsi Renaud'nun imparator Manuel ile anlaşma gayretleri
 
19. Kudüs kralı III.Baudouin'in görüşmek isteğiyle imparator Manuel'e elçiler göndermesi
 
20. Manuel'in Baudouin'i kabulü; Antakya konusunda anlaşma
 
21. Thoros ile anlaşma; Manuel'in Antakya'ya girişi
 
21*. Manuel'in Nureddin Mahmud'a karşı tavrı; Nureddin ile anlaşma; Byzantion'a dönüş
 
22. Manuel'in Türklere karşı sefer hazırlığı; Dorylaion'a ilerleyişi; Türklerle savaş ve Byzantion'a dönüş
 
23. Manuel'in yeniden Anadolu'ya geçmesi ve Philadelphia'ya gelmesi ; Türklerle savaş
 
24. Türklerin mukabil hücumları; sultan II.Kılıç Arslan'a karşı Manuel'in müttefikler toplaması; sultanın zor durumda kalması ve imparator Manuel ile anlaşması
 
BEŞİNCİ KİTAP
 
1. Macaristan işlerine müdahale
 
2. Manuel'in Sırp sorununu halletmek üzere harekete geçmesi
 
3. Sultan II.Kılıç Arslan'ın Byzantion'a gelişi; büyük itibar görmesi; dostluk anlaşması yapılması
 
4. Manuel'in Trablus prensesi ile evlenmek isteğiyle elçiler göndermesi; prensesin hastalanması ve evlilikten vazgeçilmesi; gelin olarak Antakya prensesi Maria'nın seçilmesi; Byzantion'a gelişi ve imparator Manuel ile evlenmesi
 
5. Manuel'in Macar taht mücadelesine yeniden müdahalesi; Niş şehrine gelişi; Sırp büyük jupan'ı Desa'nın sadakatsizliği ve yakalanıp hapsedilmesi; Manuel'in Macar kralının kardeşi Bela ile kızı Maria'yı nişanlaması
 
6. Nureddin Mahmud'un Franklara saldırısı; Manuel'in Macar kralı ile yeniden savaşa hazırlanması
 
7. Kinnamos'un imparatorluk unvanı hakkında görüşleri ve Papa'nın Batılı hükümdarlara bu unvanı vermeye hakkı olmadığı hususundaki iddiaları
 
8. Manuel’in Macar topraklarına girmesi; Bohemya kralı Vladislav'ın Manuel ile Macar kralını barıştırması; Bela'ya ait arazinin geri verilmesi; Macar kralının amcası IV. Stephanos'un taht için sonuçsuz kalan mücadelesi
 
9. Aleksios Aksukhos'un Kilikia'ya gönderilmesi; Alman hükümdarı Friedrich'in gücünün artması; İtalya'ya müdahalesi; Roma'yı zaptı; Roma piskoposluğuna Oktabianos'u yerleştirmesi; Khaluphes'in imparator adına Venedikliler ile anlaşması
 
10. Macar kralının Sirmion'u tekrar alması; Manuel'in ona karşı sefer hazırlığı; Galiçya ve Rus hükümdarlarına elçiler göndermesi
 
11. Andronikos Komnenos'un hapisten kaçması ve Rusya'ya gidişinin hikâyesi
 
12. Macar kralına karşı Galiçya ve Rus hükümdarları ile anlaşma
 
13. Kudüs kralı III. Baudouin'in ölümü; yerine kardeşi Amaury'nin geçmesi ve imparatordan kendisine bir eş seçmesini istemesi; Macar savaşlarının devamı; Macarların, kralın amcası IV Stephanos'u öldürmeleri ve Zeugminon'u zaptetmeleri
 
14. Manuel'in Tuna bölgesine gidişi; Zeugminon'u kuşatması
 
15. Macar ordusunun şehri kuşatmadan kurtarmaya gelmesi; Manuel'in kuşatmaya devamı
 
16. Zeugminon'un Bizanslılar tarafından zaptı; şehirde yapılan katliam; Macar kralının barış teklifi ve anlaşma
 
17. Dalmaçya bölgesinin imparator Manuel'in hâkimiyetine girmesi
 
ALTINCI KİTAP
 
1. Rusya'dan dönen Andronikos Komnenos'un imparator Manuel tarafından sevgiyle karşılanması ve Kilikia işleriyle görevlendirilmesi; Andronikos'un Antakya prensesi Philippa ile nişanlanması; Filistin'e kaçışı; Theodora ile evlenip Filistin'den müslüman ülkelerine kaçışı
 
2. Byzantion'da Demetrios'un sebep olduğu doktrin kavgaları; imparator Manuel'in duruma müdahalesi
 
3. Macar kralının imparatorluk arazisine saldırısı; Manuel'in mukabil saldırısı; Macar topraklarında yapılan katliam
 
4. Avusturya dükü Heinrich'in Manuel ile Alman hükümdarı Friedrich'i barıştırmak ve Macarlarla mütareke yapılmasını sağlamak üzere İstanbul'a gelişi; Manuel'in Papa ile yaptığı müzakereler
 
5. Macarlarla yeniden savaş; Manuel'in polo oyununda yaralanması; buna rağmen Macarların üzerine sefere çıkması
 
6. Aleksios Aksukhos'un ihanetle suçlanması; keşiş olarak manastıra kapatılması ve ölümü
 
7. Macarların Sirmion bölgesine girişi; Macarlarla savaşın devamı; imparatorun başarısı ve savaşın sonu
 
8. Byzantion surlarının tamiri; su kanallarının temizlenmesi; yeni bir su şebekesinin yapımı; hürriyetlerin satın alınmasını yasaklayan kanunun çıkarılması; manastır mal ve arazilerinin korunması için kanun konması; bazı dinî günler dışında mahkemelerin çalışması hakkındaki kanun; Efes'deki kutsal taşın Byzantion'a getirilmesi
 
9. Mısır'a karşı sefer için Kudüs kralı Amaury ile ittifak; imparatorluk donanması Dimyat'ta; başarısız savaşlar; donanmanın dönüş sırasında fırtınaya tutularak ağır kayıplara uğraması
 
10. Kudüs kralı Amaury'nin Byzantion'a gelişi ve imparatorun tebaası oluşu; Venedikli tacirlerin tutuklanması; Venedik'in Pelopones'e ve Ege adalarına saldırısı; imparatorluk donanmasının bölgeye gelişi ve Venedik filosunun kaçışı
 
11. Kilikia'daki durumun imparatorluk aleyhine dönmesi; Saksonya dükü Aslan Heinrich'in Friedrich ile Manuel'i barıştırmak üzere Byzantion'a gelmesi; Macar kralının ölümü ve kardeşi Aleksios Bela'nın imparator Manuel tarafından Macar tahtına çıkarılması; Venedik'in teşvikiyle isyana kalkışan Sırplar üzerine sefer; Sırp büyük jupan'ının imparatora teslim oluşu

Benzer Ürünler